Les v červenci

Datum publikace:

Tak, jak se střídají roční období, tak se také střídají práce v lese. Pokud navštívíte v libovolném období kus hospodářského lesa, určitě si všimnete stop různých činností, které v tomto období zaměstnávají lesní hospodáře.
les-v-cervenci-301.jpg 

V červenci jsou kromě těžby dříví stěžejní dvě základní činnosti, a to ochrana mladých lesních porostů proti buřeni a ochrana lesa proti hmyzím škůdcům, zvláště kůrovcům. První činnost je potřebná k tomu, aby na plochách, kde vzniká uměle zakládaný nový lesní porost, byly sazenice lesních stromků ochráněny před agresivitou úporné buřeně, jako je třtina nebo ostružiník. Tato činnost se od nepaměti vykonávala namáhavou fyzickou prací – kosou nebo srpem. V poslední době již nastupují do práce i křovinořezy nebo jiné podobné mechanizmy. Intenzívní je také stále více chemická ochrana, kdy jsou využívány herbicidy, které mají za úkol ochránit mladé lesní porosty proti buřeni. Jestliže uvidíte zažloutlé pruhy trávy na pasece, je to výsledek právě chemické ochrany.

Další činností v lese je ochrana proti hmyzím škůdcům, zvláště kůrovcům. I zde je prováděna obrana tak, aby byla maximálně zvýšena účinnost obranných opatření. Po ukončení jarního rojení jsou okamžitě nasazeny obranná opatření k zachycení rojení letního. Běžně jsou používány klasické metody, zvláště lapáky (ležící stromy přikryté větvemi), lapače (plastová zařízení deskového tvaru). V současné době se používají pro zvýšení účinnosti proti zavlečenému druhu lýkožroutu severnímu (Ips duplicatus) i tzv. stojící lapáky, což jsou označené stromy, které jsou osazeny feromonovými návnadami, neboť tento druh kůrovce obsazuje pouze stojící stromy.

Pokud v lese na podobné zařízení narazíte, tak si ho prohlédněte, ale nezasahujte, nepoškozujte jej. Pomůžete tím lesníkům v jejich nelehké práci.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód