Lesní požáry

Datum publikace:

Extrémně vysoké teploty s absencí dešťových srážek – takto stručně by se nechaly charakterizovat klimatické podmínky, které zasáhly Českou republiku v letošních prázdninových dnech. Lze konstatovat, že nejen pro podnik Lesy České republiky, s.p. (dále „Lesy ČR“) to byla doslova zkouška ohněm, kterou se nám za obětavé pomoci HZS, SDH a ostatních složek IZS podařilo obstát. Bohužel žádný vlastník lesa se nevyhne drobným ohniskům požárů, ať z nedbalosti, či vlivem přírodních jevů.

 

Lesy ČR ročně evidují průměrně 150 drobných požárů na ploše do 20 ha lesa. V době letošních prázdnin za necelé 2 měsíce vypuklo 160 požárů na bezmála 37 ha s celkovou výší škody přesahující 6 miliónu Kč. Ve více než polovině případů měly tyto požáry devastující dopad na lesní porosty převážně mladšího věkového stupně.

Největší ohniska požárů vypukla na LS Opava v KÚ Mikolajice dne 20. 7. 2015, kdy došlo ke zničení převážně mladších lesních porostů na ploše 9,64 ha smíšeného lesa se zastoupením jedle, smrku, borovice, dubu a buku. Na hasebních pracích se podílel HZS Opava a dalších 16 jednotek SDH včetně vrtulníku Policie ČR se závěsným vakem pro hašení. Tento požár byl lokalizován po třech dnech, kdy došlo k předání požářiště. Následná hlídková služba byla držena po dobu dalších pěti dnů až do úplné likvidace objevujících se lokálních ohnisek.

Další organizační jednotkou, kde ve své síle zakokrhal ohnivý kohout, byla LS Nymburk. V těžko přístupném skalním terénu Českého ráje nedaleko obce Branžež bylo v dopoledních hodinách dne 4. 8. 2015 nahlášeno na HZS ohnisko požáru. Na likvidaci požáru v takto nepřístupném terénu vyjelo přes 100 hasičů s 25 cisternami a odstartoval i vrtulník s hasebním vakem. Na zásahu se podílely sbory z Mnichova Hradiště a dobrovolní hasiči z okolí. Požár byl lokalizován ve večerních hodinách a z důvodu stále se objevujících ohnisek nalétával druhý den vrtulník s termovizí, který identifikoval ložiska ohně pod povrchem. Požár v těchto nepřístupných terénech byl uhašen po pěti dnech a dalších pět dnů probíhalo hlídání požářiště.

Jako poslední význačnější požár byl zaznamenán požár dne 10. 8. 2015 na LS Plasy, kde došlo k zahoření při sklizni obilí na sousedních přilehlých pozemcích v KÚ Mladotice. Požár se rychle šířil z polí a zasáhl 3,6 ha převážně jehličnatého lesa středního věku. Na požářišti zasahovalo celkem 20 jednotek z Plzeňského a Středočeského kraje včetně armádního vrtulníku s hasebním vakem. Po třech dnech bylo požářiště předáno a další čtyři dny probíhalo jeho hlídkování.

U lesních požárů lze velmi těžko posoudit celkovou devastaci požárem zasaženého lesního porostu. Jsou místa, která si vyžádají rekonstrukci porostů a naopak lokality, které nebyly zasažené vysokou teplotou a dobou po kterou byly této teplotě vystaveny. Svou roli hraje i druhová skladba a stáří porostu. Mnoho škod se projeví s odstupem času a následných klimatických podmínek.

Chtěl bych touto cestou poděkovat za obětavou a namáhavou práci všem složkám, které se podílely na hasebních pracích a zároveň i ostatním osobám, které se přímo i nepřímo na těchto pracích při ochraně majetku podílely.

Velké poděkování patří také zaměstnancům Lesů ČR, kteří byli velmi nápomocni složkám HZS a SDH při likvidaci požárů a při následných pracích. Zejména je ještě čeká spoustu práce při obnově požárem zasažených lesních porostů.

Smetana Jiří,
vedoucí oddělení BOZP a PO, LČR, s. p.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód