Lesní správa Bystřice pod Hostýnem – Revír Zlín

Datum publikace:

Lesní správa Bystřice pod Hostýnem se rozkládá na území čtyř okresů (Kroměříž, Zlín, Přerov a Vsetín), její hlavní část (97 %) leží v okrese Zlínském a Kroměřížském. Většinu rozlohy zaujímají Hostýnské Vrchy, jejichž součástí je iZboženský rybník.jpgPodhostýnská a Mladcovská pahorkatina. Nejvyšším bodem lesní správy je Kelčský Javorník – 865 m n. m., nejnižším pak lužní les v okolí Kroměříže 185 m n. m. Lesní správa je členěna na 9 revírů. Revír Zlín se rozprostírá v oblasti mezi Zlínem, Malenovicemi, Rackovou a Fryštákem, lesní správa tedy obhospodařuje i část příměstských lesů krajského města Zlín.

 

Lesy revíru Zlín navazují na severní okraj zlínského sídliště Jižní svahy. Je přirozené, že v přírodě hledají klid a pohodu nejen lidé z tohoto sídliště, ale i návštěvníci z ostatních částí krajského města, kteří se sem dostanou pohodlně městskou dopravou. Nejvíce oblíbené jsou dvě lokality – údolí Zboženské a okolí Fryštácké přehrady. První je poutním místem, kde stávala do 16. století osada Zbožné. Nyní se zde tyčí kříž a díky Lesům ČR výletníci naleznou i krásně upravené okolí s altánky a studánkou.

Rekreační tlak na tyto lesy je velký, často negativní, ať již díky nepovoleným vjezdům motorových vozidel na lesní cesty, cyklistů i jezdců na koních do lesních porostů nebo vytváření „černých“ skládek odpadu u cest, za průběžného odhazování plastového odpadu při procházkách nezodpovědných občanů. Ve spolupráci s Magistrátem Města Zlín se lesníci snaží tyto vlivy eliminovat úpravou cest, odpočinkových míst, průběžnou likvidací odpadů a osvětovou činností jak u návštěvníků lesa, tak u mládeže s využitím lesní pedagogiky.

Pohled do zasněžené krajiny nám říká, že zima udeřila v plné síle, proto nesmíme zapomínat na naše přezimující ptactvo. A to jak naše domácí nebo to, které se u nás zastavuje při tahu ze severských hnízdišť a mnohdy zde i zimuje. Ochrana ptáků je důležitým prvkem biologické ochrany lesa. Potrava mnoha ptačích druhů prokazuje důležitý význam ptáků jako nepostradatelné složky v boji proti hmyzím škůdcům. Proto je nutné nezapomínat na naše opeřené přátele zejména v zimních měsících a přikrmovat je nejlépe v okrajových částech lesa. Lesy České republiky se starají o široké spektrum ptačích druhů nejen přikrmováním ptáků v zimě, ale hlavně celoročním vyvěšováním budek, ponecháváním doupných stromů pro hnízdění a tvořením napajedel u studánek.

Pomoci v lese můžete i vy na svých procházkách. Základním pravidlem je krmit kvalitní potravou – lojem, plody jako jsou jablka či hrušky a semeny slunečnice, prosa, oříšky apod. Nebo můžete přímo zakoupit směs pro zimní přikrmování. Krmení můžete umístit například na vyšší pařízek, či věšet na větvičky. Odměnou vám bude krásný pohled na les v zimním hávu. Přijďte k nám na návštěvu, odreagovat se a pomoci dobré věci. Zvou vás pracovníci Lesů České republiky.

Úvodní foto: Zboženský rybník

Související články