Lesopark Miloňovky

Datum publikace:

Lesopark Miloňovky se nachází v obci Velké Karlovice pod správou Lesy České republiky s. p., Lesní správa Vsetín. V lesoparku se nachází kamenná hrobka zakladatelů skláren ve Velkých Karlovicích, kolem níž prochází turistická stezka z Velkých Karlovic do Karolinky.

 

Historie

V roce 1840 se židovská rodina Reichů, která původně žila v Buchlovicích, kde provozovala sklárnu, přestěhovala do Velkých Karlovic. Bratři Samuel a Salomon Reichovi si pronajali Františčinu huť a přesunuli zde centrum své sklářské výroby. V roce 1862 museli z důvodu nedostatečných výrobních kapacit a vysoké poptávky vybudovat novou sklárnu „Mariánskou huť“. Sklo z karlovských skláren se vyváželo do mnoha zemí Evropy, nejvíce však do Uher, kam se plavilo po Váhu a Dunaji až do Budapešti. Po skončení 1. světové války a s rostoucí konkurencí již sklárna nenavázala na předválečný rozmach a hospodářská krize v r. 1929 významným dílem přispěla k tomu, že dne 13. prosince 1930 byla výroba zcela zastavena. Existence skláren byla pro Velké Karlovice obrovským přínosem. Sklářské hutě přispěly k hospodářskému rozvoji obce a ve svém největším rozmachu zaměstnávaly až 350 lidí.

Salomon Reich byl dlouholetým starostou obce Velké Karlovice. Zasloužil se o založení a vybavení karlovských škol, o budování silnic v obci, o regulaci řeky Bečvy nebo o napojení na železniční síť. Čeští i němečtí obyvatelé si ho velmi vážili. Staral se o přestárlé dělníky a vdovy po sklářských mistrech. Financoval vaření polévek pro chudé žáky ve školách. Největší místnost v jeho domě sloužila jako soukromá synagoga pro bohoslužby příslušníků židovského vyznání. Přispíval i na náboženské akce římskokatolické církve jako mše, náboženské průvody a sbírky pro sociálně slabé.

Lesopark, úprava okolí

Záměrem řešení lesoparku je obnovit pietní místo tak, aby stavební úpravy respektovaly přírodní prostředí a zároveň dostatečně informovaly o celé významné historii, která výrazně ovlivnila životy obyvatel Velkých Karlovic. Aby byla umožněna oprava hrobky a jejího bezprostředního okolí, je potřeba prostor zbavit náletových dřevin. Navazující terén bude vymodelován a následně osázen původním bylinným patrem lesního společenstva – např. kapraď samec (Dryopteris filix –mas), mařinka vonná (Galium odoratum), udatna lesní (Aruncus vulgaris, barvínek menší (Vinca minor) aj.

V rámci řešení turistické stezky z Velkých Karlovic, procházející kolem hrobky rodiny Reichů a dále po hřebeni směrem k obci Karolinka, bude postaven dřevěný přístřešek s krásným výhledem do karlovického údolí. Historie oblasti bude pro návštěvníky a turisty shrnuta na informační tabuli, která bude osazena v lesoparku. Obnova lesoparku a stavební úpravy budou hrazeny z prostředků Lesů České republiky, s.p. z Programu 2020.

Fotografie:
– Velké Karlovice
– aktuální stav kamenné hrobky

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód