Obchodní model „P“

Datum publikace:

poezie-pri-nakladce-301.jpg 

Ten první se nazývá podle pařezu či pně  – P a funguje zjednodušeně řečeno tak, že se dřevařské firmě prodá pokácený strom, která strom zpracuje, dřevo, odveze a následně prodá. Druhý model se nazývá OM – odvozní místo. Dodavatelská firma pro podnik stromy pokácí, odvětví a přiblíží na skládku v lese na tzv. odvozním místě. Lesy ČR pak dřevo samy zobchodují.

Zjednodušením některých komentářů k variantě P došlo ke zkreslení faktů, budících zdání, že předmětem prodeje je balík dříví bez ohledu na jeho kvalitu, což má údajně přinášet ztrátu státnímu podniku. Opak je ale pravdou – prodej dle varianty P měl, má a bude mít v sobě zakomponovány základní prvky měření objemu i hodnocení kvality  podobně jako varianta OM.

A jak to probíhá v praxi?

Při prodeji dříví na lokalitě P, tj. „při pni“, je rozuměno, že prodej se realizuje až po pokácení, odvětvení a změření. Dříví LČR zde prodává podle vysoutěženého ceníku, který je rozdělen podle skupin dřevin, skupin hmotnatostí (průměrného objemu jednotlivého kmene) a kvality vytěženého dříví.

Počet skupin dřevin může být až 12, na většině území LČR se však pohybuje prměrně okolo 6, čímž se sdružují vlastnostmi (příp. technologickým zpracováním) a cenou podobné dřeviny, kterých LČR evidují 81. Obdobně je prodávané dříví s různou hmotnatostí sdruženo do 8 skupin hmotnatostí s ohledem na různou pracnost jejich výroby i na předpokládaný různý průměrný poměr sortimentů, které lze z tohoto dříví vyrobit.

LČR dále rozlišují dříví dle kvality. Rozlišuje se kvalita běžná, souše, lapák, vývrat a zlom.

Dříví tak sice není prodáváno dle sortimentů surového dříví zatříděné do tzv. tříd jakosti, které preferují kritici tohoto modelu, ale uvedené ceníkové kódy LČR rámcově předurčují, jaké zastoupení tříd jakosti i kvalit lze druhováním dosáhnout.

Tento systém je přitom jednodušší a snáze kontrolovatelný, čímž dochází k omezení možností manipulace, ať už neúmyslné či úmyslné, ve prospěch jedné ze smluvních stran. Tím, že ceny jednotlivých vymezených skupin jsou předmětem soutěže, je také omezena možnost manipulace s cenami na minimum či zcela vyloučena. Dochází tak k přirozenému omezení možného korupčního jednání. A to je rovněž podstatná kladná vlastnost tohoto systému.

Ing. Ladislav Půlpán,
vedoucí OLHOP

ilustrační foto: Jiří Junek

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód