Ohlédnutí za Svatohubertskou mší

Datum publikace:

Dne 31. října 2015 se konala v lesích u Vranova nad Dyjí v pořadí již čtvrtá Svatohubertská mše sloužená za živé a zesnulé lesníky a myslivce. Této akce, kterou pořádal již osvědčený tým organizátorů tvořený Lesy ČR, s. p., Městysem Vranov nad Dyjí, Fatymem Vranov nad Dyjí a Mysliveckým spolkem Vranov se zúčastnilo za přispění krásného podzimního počasí přes dvě stě návštěvníků.

 

Účastníky v úvodu přivítal pan lesní správce z LS Znojmo, Ing. Václav Lukášek. Současně také představil sponzory akce, společnost Progles a HS Zálesí. Mši pořádanou v překrásném prostředí na palouku u Kaple Panny Marie Ochranitelky Maria Schütz řídil vranovský kněz Marek Dunda. Ve svém kázání připomněl některé momenty ze života svatého Huberta a odkaz tohoto světce, který přesahuje až do dnešní doby. Slavnostní událost provázela Hubertská mše B dur, autorů Petr Vacek – Josef Selement, kterou již tradičně interpretovali Lukovští trubači a Želetavský smíšený pěvecký sbor. V závěru mše tradičně proběhlo požehnání darů v letošním roce představovaných jelenem sikou, kachnou, bažantem, rybou, hrozny a chlebem. Po zaznění posledních tónů se s přítomnými rozloučil starosta Ing. Lubomír Vedra a pozval návštěvníky na Hraběnčinu louku, kde bylo nachystáno občerstvení a program z lesní pedagogiky zaměřený především na nejmenší účastníky. Největšího zájmu se těšila projížďka na koni, ukázka dravců včetně sympatického výra velkého, dále střelba ať již z luku nebo ze vzduchovky a v neposlední řadě vědomostní a poznávací soutěže prezentované zkušeným lesním pedagogem Ing. Přemyslem Voborníkem.

Několik slov ke vzniku akce

V roce 2001 byl upraven Návštěvnický Okruh Heleny Mniszkové v okolí Vranovského zámku, který vede částečně po pozemcích Národního parku Podyjí a částečně po pozemcích s právem hospodařit LČR, s. p. Důvodem bylo zpřístupnit návštěvníkům zdejší komponovanou krajinu s množstvím drobných staveb, jež je dílem dřívějších majitelů Vranovského panství. První významnější úpravy zdejší krajiny lze klást do konce 18. století a souvisí s působením hraběcího rodu Althanů, jimž vděčíme za vznik také výše uvedené kaple původně antického chrámku. Po roce 1846 nechala tehdejší majitelka Helena hraběnka Mniszková tuto kapli zasvětit Panně Marii Ochranitelce. Postupně přecházela krajinotvorná iniciativa na místní Okrašlovací spolek tvořený významnými Vranovskými osobnostmi. V nedávné minulosti probíhaly nejnutnější opravy v režii Městyse Vranova nad Dyjí. Do dnešních dnů byla kaple využívána pouze sporadicky místní farností.

Vzhledem ke skutečnosti, že návštěvnický okruh nebyl dosud příliš unavenými návštěvníky zámku využíván a taktéž ke zdůvodnění nezbytných nákladů na opravu stávajících památných staveb se jevilo vhodné zamyslet se nad využitím a zviditelněním zdejší kaple. Prvotní impuls vzešel od mne jako místního revírníka. Vzhledem ke svému poslání lesníka a myslivce jsem navrhl tuto formu mše ke cti Sv. Huberta. Tento nápad se setkal s pozitivní odezvou u spoluorganizátorů akce, jejíž již čtvrté pokračování svědčí o tom, že to byl krok správným směrem.

V letošním roce nechaly Lesy České republiky, s. p., na kapli vyměnit střešní krytinu, znovu instalovaly vstupní mříže vyrobené dle dochovaných historických fotografií a umístily před kaplí 8 kusů dubových lavic, vše v celkovém nákladu 200.000,- Kč. V příštím roce se předpokládá osazení informační tabule u zámeckého parkoviště, vybudování přístřešku na Hraběnčině louce a prodloužení naučné stezky přes historický kamenný mostek do Vranova.

Závěrem bych si dovolil vyslovit přání, aby návštěvníci této akce pod dojmem vlastních prožitků šířili věhlas zdejší krásné krajiny a rádi se do této malebné lokality vraceli ať již v kterémkoliv ročním období nebo přímo na příští ročník Svatohubertské mše.

Za tým organizátorů se na příští setkání těší

Oldřich Brož
revírník z lesní správy Znojmo

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód