Pokutní kámen

Datum publikace:

Při své práci revírníka často procházím lokality svěřeného revíru, které běžný návštěvník lesa míjí bez povšimnutí nebo do nich zabloudí zcela náhodně při sběru hub či lesních plodů. Již před mnoha lety jsem na jedné běžné pochůzce při kontrole prořezávky mladého lesního porostu poblíž obce Zbraslav na Moravě objevil velký kámen „sádovec“ s vytesaným křížem a letopočtem z konce 16. století.

/o-nas/casopis-lesu-zdar/PublishingImages/Lesu_zdar_2013/pokutni-kamen-800.jpg 

Takovýchto různých kamenů se po lesích celé naší republiky i v zahraničí nachází velké množství, většinou určují hranice majetkové držby, popř. hranice katastrálních území nebo místa, kde se staly různé významné události. Do této poslední kategorie patří i náš zmiňovaný kámen. Již na první pohled mě zaujal svoji velikostí a dobrým stavem vzhledem ke svému stáří – 417 let. Lokalitě, kde se kámen nachází, se říká „U souboje“. Dalo by se tedy usuzovat, že v těchto místech došlo před mnoha staletími k jakémusi souboji či bitvě. Vlastní kámen je skryt v hustém dvacetiletém smrkovém porostu, nevedou k němu kromě malé pěšiny žádné cesty a naleznou ho pouze ti, kteří vědí, kde se nachází.

Od mého objevení kamene však časem uplynulo několik let a já jsem na něj téměř zapomněl. Až v letošním roce se zcela náhodně při dohledávání některých kulturních památek v seznamech lesní správy narazilo na jednu položku s názvem POKUTNÍ KÁMEN (SMÍRČÍ KŘÍŽ). Dle popisu lokality a letopočtu na kameni se můj pozapomenutý kámen opět vynořil z hlouby lesa. Na evidenčním listu této movité kulturní památky se dozvídáme, že byl objekt vyhlášen za kulturní památku již 30. 12. 1977 a byl svěřen do opatrování Lesnímu závodu Náměšť nad Oslavou, nyní tedy Lesní správě Náměšť nad Oslavou.

A co nám říká odborný popis památky? Zkuste si jej sami přeložit… „Materiál, ze kterého je kámen zhotoven je pískovec, velikost 65x35x15, tvaru desky se zaobleným návrším s vytesaným křížem na přední straně, jehož spodní část je rozšířena, vystupující z plochy jako mělký reliéf, s vročení 1596 vytesaným do oběžiště ramen. Jedná se o zajímavý doklad renesančního práva. Dle pověsti lokuje smírčí kříž souboj na střelné zbraně dvou mužů, mezi nimiž stála dívka.

Jan Gloser,
revírník LS Náměšť nad Oslavou

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód