Pozvánka na Velký Kosíř

Datum publikace:

V červnu roku 2013 byla pro veřejnost otevřena rozhledna na vrcholu Velký Kosíř (422 m n. m.). Rozhledna se nachází v přírodním parku Velký Kosíř a vedou sem turistické stezky z většiny okolních obcí.

 

Přibližně 9 km severozápadně od města Prostějova, v blízkosti obce Slatinky, se z úrodné Hané vzpíná mohutná hanácká „hora“ s názvem Kosíř, která svým nejvyšším vrcholem Velký Kosíř o nadmořské výšce 442 m převyšuje o cca 220 m okolní krajinu. Lokalita se nachází na LHC Prostějov v revíru č. 6 s názvem Čechy pod Kosířem.

Dle hanácké pověsti vznikl Kosíř v době slavného boje krále Ječmínka s rarachy. Jeho pomocníci tehdy strouhli kosířem (nástrojem na řezání slámy) čerta do paty, až po nich vzteky mrštil mohutnou skálu – Kosíř. Druhou možností vzniku Košíře, ale již méně zajímavou, je zaplavení oblasti východního Prostějovska, Přerovska a Moravského krasu mořem ve středním devonu a usazením mohutných vrstev mělkovodních vápenců. Výsledná podoba hřbetu Kosíře není pak dílem sopečného vývoje, ale vlivem zlomů v zemské kůře.

V roce 2000 byl na rozloze 19,6 km2 vyhlášen Přírodní park Velký Kosíř, který si klade za cíl ochránit a uchovat krajinný ráz území a zabránit narušení jeho estetických a přírodovědných hodnot. V oblasti přírodního parku je vyhlášeno celkem šest maloplošných zvláště chráněných území. Nejvýznamnějšími lokalitami parku jsou přírodní rezervace Malý Košíř a Andělova zmola, národní přírodní památka Růžičkův lom a přírodní památka studený kout. Předmětem ochrany jsou tu polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích s význačnými porosty vstavačovitých – evropská suchá vřesoviště. Významná je tato lokalita také výskytem přástevníka kostivalového a skupin vzácných denních motýlů. Velký Kosíř je z jižní strany porostlý zakrslou doubravou se suchomilnou vegetací. Mnohé druhy zde rostou na nejsevernější hranici svého rozšíření.

Na vrcholu kopce byla dne 22. 6. 2013 pro veřejnost otevřena dřevěná rozhledna opatřena plechovými stěnami a střechou. Rozhledna je postavena na betonovém soklu, kde je umístěno zázemí (WC, pokladna, občerstvení a prodejna suvenýrů). Celková výška rozhledny je 28 m. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 25 m nad terénem a poskytuje výhled na malebnou krajinu Hané a v dálce Jeseníky a za příznivého počasí i Lysou horu. Rozhledna je v majetku mikroregionu Kosířsko a byla obnovena za přispění místních občanů a organizací, jejichž jména jsou na památku vyryty do 158 dubových schodů uvnitř rozhledny. Vedle rozhledny se nachází dřevěný přístřešek s ohništěm, který vybudoval státní podnik Lesy České republiky z prostředků programu 2020. Na Kosíři již kdysi rozhledna stála, ale kvůli špatné stabilitě byla stržena v roce 1939. Dále se zde nachází mohyla na památku Františka Palackého.

Na západním úpatí Kosíře se nachází památník čtyř letců, kteří zde zahynuli při havárii vrtulníku v roce 1998. Kosíř je znám i archeologickými nálezy. Na východních svazích lze nalézt pazourkové nástroje ze starší doby kamenné, byla zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (torzo hliněné sošky ženy z mladší doby kamenné). Významné jsou i pozůstatky hradiště v místě „U Varhan“, několik mohylových pohřebišť a řada dalších nálezů.

Přes Kosíř vedou také dvě naučné stezky, které jsou přístupné jak pro pěší turisty, tak pro cyklisty na horských kolech. Iniciativou mikroregionu jezdí každou první neděli v měsíci na Kosíř turistický vláček. Více informací o vláčku je možno získat na www.kosir.cz. GPS rozhledny je 49°32’53.89″N, 17°03’42.81″E.

Ing. Zdeněk Toul
technik LS Prostějov

použité zdroje:

Foto: rozhledna na vrcholu Velký Kosíř, Ing. Zdeněk Toul, 9. 6. 2015

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód