Pozvánka na výlet za zajímavými stromy na revíru Bučín

Datum publikace:

Revír Bučín se rozkládá v pahorkatinné oblasti předhoří Českomoravské vysočiny na jihozápad od Brna, v severní části Bobravské vrchoviny. Hlavní celek revíru tvoří celistvý lesní komplex a je charakterizován značnou vertikální členitostí, povrchovou proměnlivostí a také druhovou rozmanitostí.

 

I v současnosti se nalézají v tomto revíru lokality, kde můžeme objevovat mohutnost a majestátnost stromů, které zde rostou již několik generací.

Jednou z významných lokalit, nacházející se nad obcí Tetčice (444 m n. m.), je tzv. „Bučínská štětka“. Tento porost se rozkládá na ploše asi jednoho hektaru a jeho stáří je téměř 200 let. Vyskytují se zde všechna stadia charakterizující prales – stadium dorůstání, stadium vrcholné i stadium rozpadu.

Jeden z největších a nejmohutnějších stromů na Bučíně, který se nachází v údolí Tmavého žlebu, je buk lesní. Jeho stáří odhadujeme na 300 let a jeho hmotnatost je asi 50 plm. Kromě krajinotvorné funkce má tento buk velký význam jako zdroj reprodukčního materiálu (semen) – např. roku 2011 bylo posbíráno ze sítí 30 kg bukvic.

V údolí Brahovického potoka u spodního rybníka najdeme v bukové mlazině bukový výstavek, jehož stáří se odhaduje na 250 let. Do kmenu buku vyryl okolo roku 1900 místní adjunkt Vincenc Novotný obrázek Panenky Marie.

V poznámkách významného ornitologa a ředitele školy v Oslavanech pana Čapka se můžeme dočíst, že roku 1901 bylo nalezeno hnízdo jeřábka lesního právě nad tímto bukem s obrázkem Panenky Marie.

Nad radostickou železniční zastávkou poblíž lesní silničky se nacházejí zbytky po staré lípě (pařezové výmladky), u níž roku 1872 nechal zmíněný adjunkt vybudovat památník na počest Matky Boží. Tato stará lípa byla u středověké obchodní stezky.

Většinou se tyto prastaré vzácné stromy vyskytují na křižovatkách lesních cest, příp. na hranicích katastrů u starých obchodních stezek (viz naučná stezka Bučín, tab. č. 2) nebo v místech, kde se přihodilo něco mimořádného.

Pod svážnicí Kukačka v údolí Horního potoka pod Červenou loukou se rozléhá lokalita se skupinou asi 20 modřínů, semenných stromů, jejichž výška přesahuje 35 m. Podle zachovalých pramenů (hlavní knihy lesního úřadu z roku 1844-1880) jde o modříny z naší provenience.

Veškeré tyto jednotlivé staré stromy, příp. skupiny stromů či části porostů, jsou součástí přírodního dědictví a záleží jen na nás, zda příští generace budou moci také obdivovat naši práci.

Ing. Jiří Stránský
revírník – Revír Bučín

1 foto: Bučín – Pařezové výmladky po staré lípě u staré obchodní stezky
2 foto: Bučín – Buk lesní v údolí Tmavého žlebu

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód