Přichází období kladení mláďat volně žijících druhů zvěře

Datum publikace:

Lesy České republiky, s. p., se z mnoha důvodů angažují v oblasti ochrany přírody. Jedním s podstatných důvodů je skutečnost, že praktická odborná činnost na úseku ochrany přírodního prostředí je nedílnou historickou součástí činnosti lesníků. S touto činností je úzce spojena i osvěta veřejnosti v důležitých oblastech lidského chování v lesích.

 

V těchto měsících nastává období, kdy většina druhů volně žijící zvěře klade svá mláďata a nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. S tím souvisí nutnost zachování klidu v honitbách, což nám všem mimo jiné ukládá i zákon o myslivosti, kde se přímo rušivá činnost v tomto období zakazuje. Na žádost uživatele honitby může navíc orgán státní správy myslivosti v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby a omezení sportovních nebo jiných zájmových činností.

Dle mého názoru bude daleko efektnější, když si my všichni co do lesa vstupujeme, uvědomíme, že zde nejsme sami a les neslouží pouze nám, jako prostředí, kde se můžeme pohybovat bez pravidel. Lidé si často neuvědomují, jaké ztráty na životech mláďat může v tomhle období vyvolat zdánlivě neškodné pobíhání psů a výskyt toulavých koček. Ti dokážou často bez vědomí svých majitelů na bezbranných mláďatech napáchat značné ztráty.

Dalším nešvarem je i domnělé zachraňování opuštěných mláďat, které tímto chováním lidé často odsuzují k záhubě. Mládě ležící v krytině, které před lidmi neutíká, není opuštěné a matka ho chodí několikrát denně krmit. Takového mláděte se zásadně nedotýkáme, nenecháme ho ani očichat a olízat psem. Matka poznává mládě čichem a páchne-li nepřirozeně, opustí ho a mládě je tak odsouzeno k jisté smrti.

Pokud se přece jen vyskytnou případy, kdy volně žijící živočich potřebuje naši pomoc, bude mu poskytnuta odborníky ve stanicích pro handicapované živočichy, se kterými Lesy České republiky, s. p., prostřednictvím Českého svazu ochránců přírody dlouhodobě spolupracují.

Jaroslav Šíma

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód