Přírodní park Údolí Křetínky

Datum publikace:

Na severovýchodním okraji malebné Českomoravské vrchoviny se nachází na rozloze 5 570 ha chráněná krajina, která si v nezměněné podobě prostředí po staletí zachovala svůj typický ráz. Romantická krajina s mozaikovitým střídáním polí, luk, lesů a lidských sídel zde nabízí nepříliš kvapný způsob života bez přílišného vlivu lidské civilizace.

 

Přírodní park Údolí Křetínky byl vyhlášen roku 1996. Některé lokality jsou ochranářsky velmi významné, například přírodní památka V Jezdinách. V této lokalitě jde o ukázku neobyčejně velkého druhového bohatství teplomilných, hájových, lučních a typicky lesních rostlin. Na lokalitě roste několik druhů zvláště chráněných rostlin jako vemeník dvoulistý, okrotice bílá, sasanka lesní, střevíčník pantoflíček, jednokvítek velekvětý, prstnatec Fuchsův a další byliny.

V přírodním parku jsou zvláště cenné i zdejší podmáčené rašelinné louky s prstnatcem májovým, bradáčkem vejčitým, vachtou trojlistou nebo suchopýrem úzkolistým.

Jak již název napovídá, údolím ale i středem parku protéká říčka Křetínka s množstvím drobných toků a přítoků, která se ke konci vlévá do údolní nádrže Letovice, zaplavující oblast o rozloze 111 ha. Tato nádrž slouží nejen k rekreaci a ke sportovnímu rybaření, ale i k výrobě elektrické energie a protipovodňové ochraně.

Dominantou přírodního parku je hrad Svojanov, který byl založen v druhé polovině třináctého století Přemyslem Otakarem II. Hrad je v sezóně hojně navštěvován turisty, pro zvýšení návštěvnosti jsou zde pořádány různé akce a atrakce.

Pokud se do přírodního parku vydáte v kteroukoli roční dobu, nebudete zklamáni a uchvátí vás svým kouzlem a krásou. Můžeme navrhnout pro turistické výlety několik středně náročných tras: Dalečín-Bystré-Starý Svojanov v délce 13,6 km s nejvyšším převýšením 735 m n.m. v místě Sulkovec, dále Jaroška, Bystré-Balda-Polička v délce 14,5 km nebo Vír – Chlum – Svojanov v délce 15 km s maximálním převýšením 750 m n.m. v lokalitě Horní les.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód