Přírodní rezervace Bílý kříž

Datum publikace:

Přírodní rezervace „Bílý kříž“ byla vyhlášena nařízením Okresního úřadu ve Znojmě dne 23. 9. 1996. Z hlediska organizačního členění LČR, s.p., spadá pod KŘ Brno, lesní správu Znojmo, konkrétně pod revíry Uherčice a Lančov.

 

Tento kouzelný kout přírody se rozprostírá v nejzápadnější části lesní správy Znojmo, v malebném údolí, kde řeka Dyje přechází státní hranici s Rakouskem a přitéká na naše území. Rezervace je zahrnuta do soustavy NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita.

Předmětem ochrany v přírodní rezervaci Bílý kříž je vegetace na prudkých, výslunných a skalnatých svazích s navazujícím druhově a věkově pestrým lesním porostem. Nachází se zde zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nezanedbatelná je také estetická hodnota území. Jsou zde zastoupena společenstva zakrslých doubrav, reliktní bory, obohacené dubové bučiny a lipové javořiny. Mezi nejohroženější druhy spadající do předmětu ochrany zde patří například tis červený, dřín obecný, lilie zlatohlavá, plamének přímý, kavyl Ivanův, kavyl sličný a mnohé další.

Celé údolí je díky nádherným přírodním scenériím, krásné řece a především klidu hojně navštěvováno rybáři a turisty. Turisticky nejatraktivnějším místem je bezpochyby vyhlídka na jednom z vrcholů skalního masívu na levém břehu řeky, ze kterého se návštěvníkovi otevírá neobyčejný pohled na postupně se rozevírající údolí Dyje.

Ing. Oldřich Brož,
revírník, LS Znojmo

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód