Přírodní rezervace Hemže – Mýtkov

Datum publikace:

V malebném údolí Tiché Orlice mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní se nad pravým břehem řeky nachází přírodní rezervace Hemže – Mýtkov. K rezervaci se dostaneme po cyklostezce č. 4061 vedoucí z Chocně do České Třebové.

 

Toto chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1996 na ploše 29,20 ha. Jedná se o opukové stráně a skalní pilíře, podobné skalám v nedaleké rezervaci Peliny, avšak zde dosahují menších rozměrů.

Hlavním předmětem ochrany přírody je ochrana geomorfologického útvaru opukových skal se suťovými lesy s bohatým výskytem hájní květeny, měkkýšů a obojživelníků v přilehlých slepých ramenech Tiché Orlice. Lesy v rezervaci patří do kategorie lesy zvláštního určení. O porosty se starají Lesní správa Choceň, Správa městských lesů Choceň, převážnou část zaujímají lesy soukromých vlastníků.

Převládajícím lesním společenstvem jsou habrové javořiny dále pak dubohabřiny a bučiny. Roste tu řada vzácných druhů rostlin, např. jaterník podléška, sasanka hajní, prvosenka vyšší, oměj pestrý, měsíčnice vytrvalá, lilie zlatohlavá.
K zajímavosti patří populace přesličky obrovské (největší) dosahující výšky až 150 cm. V rezervaci žije mnoho živočichů, hnízdí tu četné druhy ptáků, např. sýkora koňadra, sýkora modřinka, brhlík lesní, pěnkava obecná. Můžeme zahlédnout káně lesní nebo vyplašit výra velkého. Z obojživelníků je nápadný mlok skvrnitý.

V rokli objevíme při vyšším průtoku vodopád a nad bývalým meandrem řeky malou jeskyni. Po návštěvě přírodní rezervace se můžeme občerstvit v nedalekém penzionu, bývalém mlýně.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód