Program 2020 zpříjemní návštěvu revíru Hostěnice

Datum publikace:

Oblast na severovýchod od Brna není zajímavá jen přírodními výtvory Moravského krasu, ale při procházkách lesními celky v okolí Hostěnic zajisté objevíte i produkty lidského umu.

 

Lesní cesta Kaplová vás od točny autobusů dovede ke Kapli svaté Anny. Objekt pochází z roku 1748 a je bezesporu nejvýznamnější památkou obce Hostěnice. Kaple je postavena v barokním stylu jako volně stojící budova ortogonálního půdorysu se čtveřicí nik, ve kterých jsou umístěny sochy svatých. Traduje se, že byla postavena současně s poutním kostelem ve Křtinách na místě překladiště cihel. Při manipulaci se stavebním materiálem tehdy zřejmě vznikaly přebytky, ze kterých zde vyrostla stavba bez vnitřních prostor o rozměru asi 6 x 6 m.

V roce 2012 podnik Lesy České republiky jako vlastník této památky přistoupil v rámci Programu 2020 k opravě fasády a v letošním roce i k obnově střechy kaple a dřevěných lavic. Kromě velmi navštěvovaných bohoslužeb ku příležitosti svátku sv. Anny (26. 7.) si často toto poutní místo vybírají romanticky založení snoubenci ke svatebnímu obřadu.

Západně od Hostěnic všímavý turista snadno objeví stezku, která vede po lesní cestě K Propadání do údolí Říčky. Rozcestníky s názvy různých méně známých a atraktivních jeskyní jsou nepochybným znamením, že se dostáváme do chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Naopak Ochozská jeskyně je svým rozsahem a dochovanými krasovými jevy velmi známá a zajímavá. Bohužel není přístupná široké veřejnosti, protože její labyrint chodeb není ve všech profilech uzpůsobený prohlídce bez rizika úrazu. Navíc kolísání hladiny vody během roku působí potíže při udržení průchodnosti „suchou nohou“. Nedaleko vyvěrá z jeskynních komplexů občasný potůček, ten ve vápencovém podloží údolí vymodeloval koryto plné meandrů, které ztěžuje přístup k jeskyním ze směru od Mokré. Z toho důvodu jsme rekonstruovali v 1. polovině letošního roku z prostředků Programu 2020 celkem 3 dřevěné lávky přes Říčku tak, aby se údolím od Horního mlýna k Ochozské jeskyni dobře dostali pěší návštěvníci a s jistou dávkou nepohodlí i cykloturisté. Před první lávkou se objevuje další vývěr vody z podzemí, který v době, kdy je horní část koryta vyschlá, posílá nezvykle vodu i opačným směrem, než by se čekalo.

Východně od obce Hostěnice podél Hostěnického potoka postupně projdete kolem čtyř rybníků. Lesní cesta Jelenice v létě i v zimě dovede bezpečně všechny až k Habrové studánce. Podle informační tabule lze snadno zjistit, že dvě retenční nádrže nad základnou mladých ochránců přírody a skautů v chatě Jelenice vznikly nedávno aktivitou pracovníků Správy toků oblasti povodí Dyje, Brno a dřevěná socha vodníka na hladině horní nádrže je nezaměnitelným orientačním bodem v celém údolí. Bezpečnostní betonový přeliv s výpustným zařízením je na obou nádržích stejného typu a jeho součástí je cca 3 m hluboká šachta, která rozhodně není určena ke zkoumání zvídavými dítky nebo po adrenalinu prahnoucími adolescenty.

Při procházkách či cyklistických toulkách okolím Hostěnic je možno určitě načerpat dostatečnou energii do dalších všedních dní, které jsou často plné pracovního stresu. Snažte se proto zachovávat krásy a divy přírody stejně jako výtvory a stavby, které jsme z prostředků k tomuto účelu vyčleněných, zbudovali i pro další návštěvníky a další generace.

Ing. Petr Kremz
technický pracovník pro HIM,
LS Bučovice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód