Rekordní investice do pěstební činnosti

Datum publikace:

hranice-dreva-301.jpg 

Podle předběžných propočtů dosáhly tržby Lesů ČR v loňském roce 7 miliard 756 milionů korun. Hospodářský výsledek před zdaněním by tak mohl dosáhnout sumy přibližně 750 – 800 milionů korun.  

Na lesních plochách, které spravují Lesy ČR, se loni vytěžilo celkem 7 milionů 725 tisíc metrů krychlových dřevní hmoty.  V roce 2008 došlo k výraznému poklesu cen dříví, což začátkem roku v médiích potvrdilo i vyjádření Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL). Ani rok 2009 obecně nebyl pro lesnicko-dřevařský sektor příznivý. „V souladu s lesními hospodářskými plány se v roce 2009 vytěžilo méně dříví než v předchozích letech, kdy bylo nutné zpracovat dřevní hmotu z kalamit Kyrill, Emma a Ivan,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. I přes nutnost zpracování kalamit LČR dlouhodobě těží o zhruba 20 % dříví méně, než v lesích přiroste. Budoucí generace se o osud našich lesů nemusí bát.

Patřičnou pozornost proto podnik v roce 2009 podle Svatopluka Sýkory věnoval pěstební činnosti, která je spolu s těžbou dříví hlavní oblastí prováděnou vlastníky a správci lesa. Do pěstební činnosti Lesy ČR v roce 2009 vložily rekordní 1 miliardu 834 milionů korun.  Ta v sobě přitom zahrnuje mnoho dílčích odborných aktivit, mezi nejvýznamnější patří obnova lesa, ochrana mladých lesních porostů proti okusu zvěří nebo péče a výchova mladých lesních porostů.  Na ploše 12 758 hektarů podnik loni vysadil nejvyšší počet nových stromků v historii – 60 milionů. Z uvedeného počtu nově vysazených stromků činí 43 % listnaté stromy a jedle.

Náklady na pěstební činnost v jednotlivých letech:

  • Finance na pěstební činnost v roce 2009 jsou za poslední léta skutečně nejvyšší.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód