Odborný seminář na Lesní správě Jeseník

Datum publikace:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jeseník spolu s Jesenickou lesnickou společnosti a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, Výzkumnou stanicí Opočno, zorganizovaly 17. září 2012 v Bělé pod Pradědem odborný seminář „Pěstování lesa ve vyšších horských polohách“.

 

Odborný seminář, jehož se zúčastnilo celkem 42 posluchačů z řad pracovníků LČR, LS Hanušovice, LS Jeseník, LS Loučná n. D., LS Javorník, KŘ Šumperk, Městských úřadů Jeseník, Zlaté Hory a Správy CHKO Jeseníky, zahájil lesní správce Ing. Jiří Pňáček, Ph.D. spolu s vedoucím Výzkumné stanice Opočno Doc. Ing. Antonínem Juráskem, CSc.

V jednotlivých vystoupeních sdělili přednášející výsledky a doporučení vycházející z výzkumné činnosti při řešení projektů NAZV QH 92062 „Udržení stability a biodiverzity horských populací smrku ztepilého“, NAZV QH 91072 „Role lesních dřevin a pěstebních opatření v procesu formování půdního prostředí lesního ekosystému“ a řešení výzkumného záměru MZe 0002070203 „Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí“.

Sborník, který obdržel každý účastník semináře, vydal VÚLHM, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, obsahuje následující příspěvky:

 • Antonín Jurásek, Jan Leugner
  Specifika pěstování a využití sadebního materiálu smrku ztepilého pro horské oblasti
 • Jan Leugner, Antonín Jurásek
  Pěstební péče v mladých porostech smrku vyšších horských poloh
 • Jiří Novák, Marian Slodičák, David Dušek
  Pěstební péče v mladých porostech smrku ve vyšších horských polohách
 • Marian Slodičák, Jiří Novák
  Zásady rozčleňování lesních porostů
 • Dušan Kacálek, Marian Slodičák, Jiří Novák
  Pěstební postupy k biologické melioraci narušených lesních půd

a popis dvou exkurzních ukázek:

 • Jan Leugner, Antonín Jurásek
  Výběr jedinců s různou strategii růstu při prvních výchovných zásazích
 • David Dušek, Jiří Novák, Marian Slodičák
  První výchovné zásahy ve smrkových porostech na stanovištích horských poloh

Odborný seminář, včetně venkovní exkurze, byl veden na vysoké odborné úrovni, za což patří poděkování přednášejícím z VÚLHM, Výzkumné stanice Opočno a organizátorům z Lesní správy Jeseník a Jesenické lesnické společnosti.

Ing. Jaromír Latner, CSc.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód