Setkání českých a německých lesníků z příhraničních oblastí Krušných hor

Datum publikace:

Dne 26. 9. 2012 se v okolí saského Marienbergu uskutečnilo již tradiční setkání českých a německých lesníků z pohraničních oblastí Krušných hor. Po krátkém, ale velmi vřelém uvítání na horské chatě Schwartenbergbaude u městečka Seiffen následovalo seznámení s programem. Poté jsme se odebrali na vyhlídkovou plošinu u chaty, která skýtala možnost panoramatického výhledu na Krušné hory, okolní lesy i nedalekou přehradu Rauschenbach. Pak již následovala samotná exkurze na území saských lesů v revírech Rauschenbach a Rechenberg.

 

Prvním bodem naší exkurze byla revitalizace rašeliniště systémem přehrážek a příkopů. Na rašeliništi se nachází porosty břízy vzniklé síjí v době imisní kalamity. V nich byly mechanizovaně vykáceny pruhy o šířce 10 – 15 m a v nich pak pásovými bagry vytvořen z rašeliny systém přehrážek ze stávajících odvodňovacích příkopů. Revitalizace rašeliniště má význam nejen z hlediska ochrany přírody, ale také význam vodohospodářský – díky zadržování vody v krajině a jako významná ochrana před povodněmi.

Další zastávkou byla ukázka řešení přeměny porostů smrku pichlavého, který byl v Krušných horách v době imisní kalamity vysazován jako náhradní dřevina za odumřelé porosty. Porosty smrku pichlavého dle slov saských kolegů splnily svůj účel a je potřeba je postupně přeměňovat na porosty cílové. Smrk pichlavý je mechanizovaně v pruzích vykácen a tyto pruhy jsou následně zalesňovány smrkem s podílem buku, vytěžený materiál je využíván k energetickým účelům.

Na následujícím stanovišti nás místní revírnice seznámila s obhospodařováním a postupnou obnovou původních bukových porostů, sloužících dnes jako genová základna buku. Pomocí „hry“ se světlem se snaží o výškovou diferenciaci porostu.

Na předposlední zastávce jsme byli seznámeni s projektem přeshraniční spolupráce Saských státních lesů a Lesů České republiky, s. p, KŘ Teplice. Společnými silami se zde snaží obnovit část Flájského plavebního kanálu (na německé straně používán název Nový plavební kanál), který ústil do Freibergské Muldy (Moldavy). Pomocí bývalého plavebního kanálu se v minulosti dopravovalo dříví z pralesa ve Flájské kotlině do Freibergu, kde se pak spalovalo na dřevěné uhlí. Později voda protékající kanálem sloužila pro pohánění turbín strojů v továrně na lepenku v Českém Jiřetíně.

Na závěr jsme se zastavili na menším rašeliništi, kde v roce 2007 probíhala revitalizace plochy pomocí systému přehrážek a příkopů. V tomto případě však celá akce proběhla zcela bez mechanizace pouze lidskými silami a přehrážky jsou zde dřevěné.

Zakončení exkurze proběhlo v příjemném prostředí penzionu Fischerbaude Holzhau. Měli jsme možnost vyslechnout si zhodnocení lesnického hospodaření u Saských státních lesů, porovnat jej s hospodařením na naší straně a dostalo se i na diskusi o současných tématech, jako například možnost další přeshraniční spolupráce na různých projektech, ale také o problémech, které trápí obě strany Krušných hor stejně – spojení zimních sportů a klidových zón tetřívka obecného, porušování zákazu vjezdu do lesů aj. Celá exkurze byla našimi saskými kolegy velice precizně připravena a zorganizována a my se díky tomu mohli dozvědět další nové informace a řešení, ale také poznat zajímavá místa.

Ing. Barbora Vopalecká
LS Toužim

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód