Riegrova stezka opět ožila

Datum publikace:

Uzavřené údolí, příkré svahy, nesoudržná půda i podloží, chybějící cesty, řeka, chráněné území – lesnicky jedno z nejtěžších míst na lesní správě Jablonec nad Nisou, turisticky naopak velmi oblíbené údolí řeky Jizery mezi Semily a Spálovem. Po více než půl roce se podařilo zvládnout obtížný terén turistické cesty a provést její opravu tak, aby mohla opět přivítat návštěvníky.

Turistická stezka, pojmenovaná po nejslavnějším Semilském rodákovi Dr. F. L. Riegrovi, vede po pravém břehu řeky Jizery v úrovni hladiny i stěně údolí. Nejzajímavější úsek mezi Bítouchovem a Podspálovem měří 3,5 km. Podél trasy jsou rozmístěny tabule naučné stezky. Souběžně ve vyšší části údolí vede Kamenického stezka s vyhlídkou – Kočičí skálou. Riegrova stezka je určena pouze pro pěší.

Historie stezky se začala psát v roce 1870, kdy majitel textilní továrny v Bítouchově nechal rozšířit úzké údolí na Semilské straně odstřelem. Původní soutěska o délce 80 m měřila v nejužším místě přes metr a dala se přeskočit. Vyřešil tak problém se záplavami továrny při velké vodě, která nestačila úzkým místem protékat.

V roce 1909 vybudoval Klub Českých turistů trasu stezky a v místě bývalé soutěsky visutou lávku o délce 77 m, která vede 5,5 m nad současnou vodní hladinou. K technickým zajímavostem údolí patří čtyři železniční tunely o celkové délce 743 m a vodní elektrárna v Podspálově, vybudovaná v letech 1921-1926, s náhonem o délce 1 300 m. Součástí elektrárny je hráz v původní Bítouchovské soutěsce, díky které vznikla zajímavá skalní přehrada.

Na sklonku roku 2011 došlo na „Riegrovce“ vlivem eroze k sesuvu půdy, při kterém byla stržena polovina šířky cesty. Pro obtížnou průchodnost poškozeného místa i možnost dalších sesuvů v okolí i ohrožení turistů byla stezka od elektrárny Bítouchov od 1. ledna 2012 uzavřena. Město Semily instalovalo ke vstupu výstražnou tabuli a informovalo o možném zranění a vstupu pouze na vlastní nebezpečí a požádalo turisty o respektování zákazu.

Vzhledem k obtížné přístupnosti místa, kdy veškerý materiál musel být dopraven po lávce nad Bítouchovskou přehradou, bylo zvolení vhodné technologie velmi složité. Stejně tak nalezení odborné firmy, která by opravy provedla. Proti původnímu záměru výstavby opěrné zdi byla nakonec zvolena sanace svahu a výstavba lávky přes poškozené místo. Výběrové řízení na zhotovitele rozsáhlejších oprav se nepodařilo zdárně ukončit pro nízký zájem firem. Proto první fáze opravy proběhla pouze v místě poškození. Do budoucna se však počítá s úpravou stezky i na dalších místech.

Původní odhady mluvily o zpřístupnění stezky na začátku srpna, zejména z důvodu chráněné lokality (přírodní rezervace Údolí Jizery u Semil a Bítouchova), která vyžaduje obsáhlejší stavební řízení. Díky vstřícnosti orgánů ochrany přírody, kterým se podařilo vydat veškerá potřebná povolení ve zkráceném řízení, byly práce zahájeny včas. Prázdninovým výletníkům i nedočkavým turistům tak mohl být předán dárek v podobě dokončené stavby 10. července 2012. Celková cena za opravu poškozeného úseku se vyšplhala na 200 tisíc korun.

Text:Týl Ondřej
Foto: Zajpt Petr

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód