Rosická obora

Datum publikace:

První písemná zmínka o oboře u města Rosice pochází z majetkového zápisu Petra Hechta z Rosic, a to z roku 1373. Zvěř se v oboře chovala hlavně v 16. a 17. století, později se od toho z důvodu nákladnosti upustilo. V roce 1963 byl v Rosické honitbě stav 200 koroptví, přičemž dnes se v této lokalitě vůbec nevyskytují. Snížil se také stav zajíců a bažantů. Oproti tomu přibylo srnčí a především černé zvěře, vůbec prvního divočáka v Rosicích ulovil pan Tesař v roce 1964.

Přes oboru vedla cesta do Babic. Začínala u Rosického nádraží a vedla lesem a následně přes pole až do Babic. Lidé po ní hojně chodili do Rosického kostela na mše. Na rozhraní lesa a pole stála mohutná borovice. Bývaly na ni pověšeny svaté obrázky na připomenutí legendy o neposedném chlapci, který z koruny borovice spadl bez zranění na zem. Místu se proto říkalo „U Obrázku“ a ještě v 50. letech zde byl křížek. Borovice už zde není a polní cesta do Babic byla zrušena po roce 1955. V roce 2013 tam byla vysázena lipová alej.


rybníček

zbytky haltýře

U obrázku

Za severozápadním okrajem obory měla hornická společnost zájem o zřízení nového dolu, což jasně dokazují hromady kamení, které v lese zůstaly po průzkumných sondách. Hornická společnost zde už také měla svoje značky. V oboře ještě dnes najdeme zbytky Rosického vodovodu. Je zde několik odvzdušňovacích šachet a haltýř, ve kterém se shromažďovala voda. Rosická obora je dnes hojně navštěvována zdejšími občany nejen kvůli přírodnímu, ale i historickému bohatství. Z těchto důvodů vzniká ve spolupráci města Rosice a Lesů ČR naučná stezka, která ještě více přiblíží tuto krásnou lokalitu široké veřejnosti.

Milan Šalplachta, revírník,
LS Náměšť nad Oslavou

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód