Semenné sady u LČR

Datum publikace:

Při toulkách krajinou se můžete setkat se zvláštním „sadem“. Rostou v něm naše domácí jehličnaté i listnaté stromy, avšak jsou určitým způsobem zdeformované a rostou daleko od sebe, jako by opravdu šlo o ovocný sad.
semenne-sady.jpg 

Jsou to „semenné sady“ – speciální výsadby dřevin, sloužící k produkci semen pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin, ale také k zachování ohrožených dřevin nebo určité cenné regionální populace. Přesná definice je obsažena v zákonu č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu sadebního materiálu lesních dřevin.

Zakládání semenných sadů má svá pravidla. K výsadbě se používají nejčastěji tzv. „klony“, tak jako u skutečných ovocných sadů. Pro semenné sady se však rouby odebírají z vybraných nejkvalitnějších stromů – klonů – přímo v lesních porostech. Tuto práci zajišťují trhači za pomoci horolezecké techniky. Stromům, ze kterých se rouby odebírají, se v lesnické hantýrce říká „výběrové stromy“. Bývají v lese označeny dvěma vodorovnými žlutými pruhy po obvodu kmene.

V lesní školce se rouby naroubují na kvalitní sazenice vypěstované ze semen. Tímto způsobem – vegetativním množením – zajistíme, že nový jedinec neboli klon, má přesně stejné vlastnosti jako strom, ze kterého byl roub odebrán. Jakmile roubovanci – klony – dostatečně vyspějí a zesílí, vysázejí se na oplocenou plochu. Semenný sad je založen.

Místo pro semenný sad musí být dostatečně vzdálené od nejbližšího zdroje pylu stejné dřeviny. Obvykle to je alespoň několik stovek metrů a někdy je dost složité takovou plochu najít. Navíc musí být plocha v dobrém terénu, na rovině nebo jen v mírném svahu, poblíž cesty.

Důležitý je také dostatečný počet klonů určených pro jeden semenný sad a optimální prostorová kombinace klonů, protože totožné klony (tj. pocházející z jednoho stromu) nesmějí být bezprostředně vedle sebe.

Tím, že odebíráme rouby z dospělých, plodících stromů, „kopírujeme“ do nového jedince i věk rodičovského stromu. Klony v semenném sadu proto začínají plodit velmi brzy – již během několika let. Aby plodily hodně a šišky nebo plody bylo možné snadno sklízet, provádíme pravidelný ořez neboli tvarování. Vznikají tak nízké a košaté tvary korun a celá plocha vypadá opravdu více jako sad než jako les.

Pokud tedy uvidíte oplocenou plochu s nízkými a různě pokroucenými a košatými borovicemi, smrky či modříny nebo lípami, javory a dalšími lesními dřevinami rostoucími kolem 5 – 8 m od sebe, jde s největší pravděpodobností o semenný sad.

Také na Lesní správě Město Albrechtice máme semenné sady, a to hned dva: semenný sad borovice lesní v Rudíkovech a semenný sad lípy velkolisté U Pohárské chaty. Každý z nich má výměru přibližně 1,5 ha. Borovice ve starším z nich již několik let pravidelně a bohatě plodí. Pomáhá nám zajistit dostatek osiva cenné místní populace (ekotypu) tzv. heraltické borovice.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód