Setkání lesních pedagogů Vysočiny

Datum publikace:

Dne 24. února 2012 proběhlo v Jihlavě setkání všech lesních pedagogů na Vysočině. Akci pořádaly Lesy České republiky, s. p., Krajské ředitelství Jihlava společně s Ministerstvem zemědělství – Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov v rámci Celostátní sítě pro venkov.

 

Účelem setkání byla vzájemná informovanost o činnostech pořádaných různými subjekty v rámci lesní pedagogiky, načerpání nových námětů a praktik, získání motivace pro budoucí připravované akce.

Hlavním tématem letošního setkání však bylo umění správné komunikace, správné prezentace lektorů lesní pedagogiky na veřejnosti. To znamená zdokonalit své přesvědčivé vystupování a osvojit si základní pravidla a poučky při komunikaci. Tato očekávání naplnil k nejlepší spokojenosti všech účastníků Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Správy KRNAP, který příjemným způsobem prezentoval základy správné rétoriky. Málokdo si uvědomuje, jakou sílu má řeč těla. Je zřejmé, že to, co říkáme, je méně důležité, než způsob, jakým to říkáme. Vyplývá to ze známého poměru 7 – 38 – 55 (Albert Mehrebian). Jak nás vnímá okolí? Sympatie a antipatie druhých lidí utváří z 55 % neverbální projev toho, kdo mluví, tzn. chování, výraz v obličeji. Z 38 % dále vokální chování –  tón hlasu, intonace, melodie a rytmus řeči. A pouze ze 7 % ovlivňuje posluchače předávaná informace, tzn. věcný obsah slov. Z toho vyplývá, že správný řečník musí být především dobrý herec.

Přítomní lesní pedagogové z Vysočiny se během celodenního programu nejen seznámili z teorií, ale měli možnost si vyzkoušet konkrétně před obecenstvem, v rámci své prezentace aktivit za uplynulý rok 2011, správné řečnické praktiky. A co je důležité, na konci každé prezentace absolvovat krátké hodnocení dobrých a špatných stránek svého vystupování a přednesu, aby si uvědomili drobné chyby, které dělají.

Z přednesených prezentací vyplynulo, že v loňském roce 2011 proběhlo na Vysočině pod vedením certifikovaných lesních pedagogů bez mála 50 akcí, kterých se účastnilo přes 12 500 lidí. Nejčastějšími návštěvníky byli žáci základních škol.

Ing. Rostislav Čech

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód