Den s LČR na Lesní správě Klatovy

Datum publikace:

V pátek dne 20. 6. 2014 uspořádala LS Klatovy Den s LČR v areálu lesní školy Klášter, patřící firmě Kaiser s.r.o. Na akci byli pozváni žáci 1. až 5. ročníků ze ZŠ Vrčeň, ZŠ Nepomuk a ZŠ Žinkovy. Celkem se zúčastnilo 197 dětí.

 

Jednotlivé školy přicházely do areálu lesní školky mezi 8 až 9 hodinou. Zde byly přivítány lesním správcem Ing. Liborem Hanzlíkem a seznámeny s programem celé akce. Na úvod proběhla ukázka troubení na lesní roh, kterou předvedl Ing. Tomáš Svoboda starší. Po té byly dětem rozdány svačiny a očíslované účastnické listy, do kterých jim byla po splnění úkolů na jednotlivých stanovištích dávána razítka.

Úkolem každé třídy bylo projít naučně-zábavnou stezkou, která obsahovala 5 zajímavých zastavení. Zde se mohly něco dozvědět například o kůrovci a ostatních škůdcích v lese, byly zapojeny do poznávání jednotlivých stromů a lesních dřevin, další zastávka byla zaměřena na povídání o vývoji a výchově lesa. Při zastavení na této stezce bylo také úkolem dětem ukázat, jak vnímat les „všemi smysly“ prostřednictvím čichových koktejlů a hmatových pytlíků. Na poslední zastávce bylo pro účastníky připraveno povídání o lesní zvěři, které bylo doplněno o zvuky zvířat, předvedené na různé druhy vábniček a děti si dokonce mohly některé z nich zkusit samy napodobit.

Pro třídy, které se zrovna neúčastnily naučně-zábavné stezky, bylo připraveno několik drobných soutěží, kde si mohly vyzkoušet řezání obloukovou pilou, válení dřevěných kuláčů, zatloukání hřebíků na čas, skládání dřevěného puzzle a střelbu ze vzduchovky. Za své výkony byly děti vždy oceněny drobnými sladkostmi. V průběhu dopoledne probíhaly také ukázky těžby dřeva motorovou pilou a práce kočího při přibližování dřeva koněm. Po splnění všech úkolů si děti mohly opéct špekáčky, které byly pro ně připraveny. V 12.00 hod proběhlo vylosování tomboly, ve které byly připraveny zajímavé ceny.

Celou akci doprovázela reprodukované dětská hudba, na jejímž zajištění se zapůjčením aparatury podílel Dům dětí a mládeže Nýrsko, za což mu patří poděkování. Velké poděkování také patří firmě Kaiser s.r.o. za umožnění konání akce v areálu lesní školky Klášter, Ing. T. Svobodovi staršímu za ukázku troubení a pánům Hupačovi a Šollovi za ukázky práce v lese.

Na závěr bych rád poděkoval Ing. M. Kotlanovi, jakožto hlavnímu organizátorovi této akce, ostatním kolegům z LS Klatovy, lesním pedagogům ze sousedních správ a krajského ředitelství za zodpovědný přístup k přípravě a průběhu celé akce.

Ing. Libor Hanzlík
lesní správce LS Klatovy

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód