Svatohubertská mše pod patronací LS Znojmo

Datum publikace:

Dne 3. 11. 2012 se konala pod záštitou LČR, s. p., LS Znojmo Svatohubertská mše sloužená za živé i zesnulé lesníky a myslivce v kapli Maria Schütz u Vranovského zámku. Události se zúčastnilo něco přes 100 návštěvníků.

 

Ke vzniku akce

Prvotní impuls vzešel od revírníka a velkého místního patriota pana Oldřicha Brože. Cílem bylo oživit odkaz předků, jež nám zanechali v podobě zdejší komponované krajiny s množstvím drobných staveb. Vzhledem ke svému poslání lesníka a myslivce zvolil formu mše ke cti Sv. Huberta. Tento nápad se setkal s pozitivní odezvou u spoluorganizátorů akce, jimiž jsou Městys Vranov n. D., Fatym Vranov n. D. a Myslivecké sdružení Vranov.

Něco z historie

První významnější úpravy zdejší krajiny lze zařadit do doby konce 18. století. Souvisí s působením hraběcího rodu Althanů, jimž vděčíme za vznik této kaple – původně antického chrámku. Po roce 1846 nechala tehdejší majitelka Helena hraběnka Mniszková kapli zasvětit Panně Marii Ochranitelce. Postupně přechází krajinotvorná iniciativa na místní Okrašlovací spolek tvořený významnými vranovskými osobnostmi. Poslední opravy kaple proběhly v režii Městyse Vranova nad Dyjí. Do dnešních dnů je kaple využívána pouze sporadicky místní farností.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód