Svatohubertská mše v Bělé pod Pradědem

Datum publikace:

Již po desáté oslavili myslivci domašovského údolí svátek svého patrona svatého Huberta. Svátek oslavili Svatohubertskou mši v kostele Sv. Jana Křtitele v Horním Domašově s následným přátelským posezením v Relaxcentru.

 

Přesně v půl sedmé večer patnáctého listopadu zazněly z kůru kostela slavnostní fanfáry vyzývající všechny přítomné k účasti na troubené a zpívané Svatohubertské mši. Po odeznění jejich tónů vstoupil do kostela průvod myslivců a četných hostů, v jehož čele byl nesen obraz sv. Huberta od akademického malíře V. Nasvětila, za ním vstoupil do kostela místní kněz a po něm byla nesena trofej jelena, doprovázená početným zástupem místních myslivců a pozvaných hostů. Vlastní mši svatou celebroval P. Pavel Schwarz za doprovodu Souboru loveckých trubačů LČR, Lesní správy Jeseník a Pěveckého sboru při obci Bělá pod Pradědem. Celebrující kněz pojal své kázání nejen ve smyslu oslavy sv. Huberta, ale také v duchu vyslovení uznání všem lesníkům a myslivcům, kteří o les a zvěř a o přírodu v celku svými zásahy a umem pečují a neustále ji zušlechťují. Za tuto práci všem upřímně poděkoval. Člen Řádu svatého Huberta Josef Bartušek přednesl legendu o Hubertově životě a jeho následující konverzi (opuštění světského života a uchylování se k životu duchovnímu).

Svatohubertskou mší oslavují myslivci nejen svého patrona, ale také vzpomínají na zemřelé kamarády a věnují jim tichou vzpomínku. Účastí na těchto oslavách se také zavazují k naplňování jeho odkazu pečovat o zvěř a les, udržovat život v přírodě v rovnováze s cílem neustálého zlepšování prostředí, ve kterém žijeme.

Je potěšitelné, že Svatohubertská mše si našla za své desetileté údobí v Bělé pod Pradědem své příznivce. Je rovněž pozitivní, že vlastní akce již není jen akcí myslivců, ale je i prestižní akcí obce Bělá p. Pradědem a Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Jeseník, jejíž pracovníci jsou jejími iniciátory. Je proto namístě poděkovat všem organizátorům z Lesní správy Jeseník, Obce Bělá pod Pradědem, sponzorům, členům Souboru loveckých trubačů LČR, Lesní správy Jeseník, členkám Pěveckého sboru při obci Bělá pod Pradědem a všem přítomným za jejich aktivní účast.

Jaromír Latner

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód