Svědkové kalamit v okolí Světlé nad Sázavou

Datum publikace:

Při toulkách po lesích v okolí Světlé nad Sázavou si můžete všimnout kamenných pomníčků ve tvaru patníku či placatého kamene, na kterých je vytesáno VS (větrná smršť) a letopočet nebo MNIŠKA a letopočet. Tito kamenní svědci upozorňují na dvě za sebou jdoucí kalamity ve dvacátých letech minulého století. Nejdříve přišla mnišková kalamita (na Ledečsku a Světelsku v letech 1917 až 1925), dílo zkázy pak dokonala následující větrná smršť.

 

Bekyně mniška je noční motýl, jehož housenky požírají převážně jehličí stromů a tím způsobují jejich uhynutí. Napadají ponejvíce husté smrkové porosty ve stáří 40 – 60 let, v nadmořské výšce 400 až 600 metrů nad mořem. Proti mnišce není tak snadná ochrana, jako proti kůrovci, kde je nutné vyhledat poškozené a napadené stromy a včas je odvést či odkornit nebo chemicky ošetřit.

Proti mnišce se začíná bojovat už při mýcení a zakládání nového porostu. Dbá se, aby obnovované plochy nebyly velké a aby byly druhově pestré. Myslím, že se to našim lesnickým předkům podařilo, ať již úmyslně nebo neúmyslně (nedostatek smrkových sazenic). Bekyně mniška je v lesních porostech stále přítomná. Jde ale o to udržet ji v základním stavu, aby se nepřemnožila. Likvidovat vajíčka a housenky mnišky nám pomáhá např. lesní ptactvo (sýkorky, šoupálek, brhlík, pěnkava, datlovití a jiní). Podporujeme doupné ptactvo vyvěšováním ptačích budek a ponecháváním doupných stromů (ornitology označených modrým rovnostranným trojúhelníkem). Motýly bekyně mnišky též likvidují netopýři. I jim vyvěšujeme zvláštní „placaté“ budky a ponecháváme duté stromy. Budování lesních tůní a rybníčků též prospívá odolnosti porostů vůči mnišce. Také ochrana mravenišť je součástí ochrany lesa.

Největšími přirozenými pomocníky hubení mnišky v době jejího přemnožení je parazitický hmyz a virové onemocnění tzv. polyedrie. K zjištění skutečného stavu bekyně mnišky v lesních porostech slouží lesníkům různé kontrolní metody.

Ke kontrole housenek slouží lepové pásy umístěné na obvodu stromu asi 1,5 m vysoko nad zemí. Ke kontrole motýlů se mezi stromy vyvěšují plechové desky natřené lepem, uprostřed s feromonem, vábící samečky mnišky. Propustná tkanina napnutá v rámu, umístěná pod korunami smrků zase slouží k počítání trusinek housenek žeroucích v korunách stromů.

Pokud při svých vycházkách po lese zařízení na kontrolu výskytu mnišky najdete, budeme rádi, pokud je nebudete ničit, slouží nám všem k ochraně lesa.

Ing. Josef Převor

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód