Tržní ceny za dřevo přinesou v příštím roce rekordní tržby

Datum publikace:

Předběžné výsledky jednoročních tendrů Lesů ČR na práce v lesích v roce 2011 ukazují, že výnosy za prodej dřeva dosáhnou rekordní částky 10,1 miliardy korun.
trzni-ceny-301.jpg 

Současně se podařilo snížit přímé náklady (cenu tzv. služeb – zejména pěstební činnost a těžba dřeva) zhruba o třetinu na 2,45 miliardy korun. Výsledné saldo (tržby mínus náklady) ve výši 7,66 miliardy korun bude o tři miliardy korun vyšší než v letošním roce, což představuje meziroční nárůst 70 procent. Hospodářské výsledky za rok 2011 by tak měly zaznamenat nárůst takřka o 3 miliardy a překonat i rekordní letošní zisk. LČR v příštím roce historicky vykážou nejvyšší hospodářský výsledek za celou dobu existence státního podniku. Veškeré pozitivní výhledy ale mohou být zmařeny, pokud bude tendr opětovně zastaven ÚOHS.

„Předběžné výsledky ukazují, že pokud je Lesům ČR dovoleno prodávat státní dřevo za tržních podmínek, dokážou pro stát vygenerovat rekordní zisky. Nabízené vysoké ceny dřeva reflektují skutečnost, že na trhu v příštím roce již nebude žádný masivní objem dřeva ze státních lesů zprostředkovaný za netržní ceny Hradeckou lesní a dřevařskou společností. Výběrové řízení bylo vypsáno správně a přinese státu maximální ekonomické výhody. Jediné, o co ve skutečnosti oponenti tendru z řad dřevozpracujícího průmyslu usilují, je, aby nemuseli platit za státní dřevo tržní ceny,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Tendru se zúčastnilo celkem 67 uchazečů, kteří podali 1 189 nabídek. Největší zájem byl o LHC Spálené Poříčí, na který nabídku podalo celkem 20 uchazečů. Naopak nejmenší zájem byl o LHC Opava, kde nabídku podalo pouze pět uchazečů. Nesplnily se také obavy, že by větší smluvní územní jednotky odradily od zájmu o tendr menší firmy. O zakázku s nejvyšším objemem těžby – LHC Jeseník – mělo zájem 11 uchazečů stejně jako o zakázku s nejnižším objemem těžby – LHC Sokolov. Ukazatel takzvaného průměrného zpeněžení dřeva dosáhne v příštím roce průměrné výše 1 408 korun za metr krychlový.

Péče o lesy se nezastaví

Vyšších zisků nebude v žádném případě dosaženo na úkor péče o les. LČR budou pokračovat v dosavadním trendu  – celkový roční objem těženého dřeva se nebude navyšovat, vzrostou ukazatele přirozené i umělé obnovy lesa stejně jako náklady na pěstební činnost, které v letech 2010 a 2011 dosáhnou úrovně necelých dvou miliard korun. Podnik zároveň na celém spravovaném území obhájil držení certifikátu PEFC jako dokladu o vysokém standardu a kvalitě hospodaření v lesích, který uděluje nezávislý certifikační orgán. Jednotlivé konkrétní lesnické činnosti budou vítězové tendru pouze provádět podle podrobných projektů a pod odborným dozorem Lesů ČR. Pro konkrétní územní jednotku jsou vždy v daném kalendářním roce stanoveny objem těžby, rozsah a struktura nové výsadby, minimální plošný rozsah výchovných zásahů i ostatních pěstebních činností.

Od ledna budou práce pokračovat

Otevřené výběrové řízení nyní pokračuje průběžným hodnocením předložených nabídek s tím, že finální výsledky by mohly být známy koncem listopadu. Na celém území by smlouvy s vítězi tendru měly být podepsány do konce tohoto roku, aby práce v lesích počínaje prvním lednem 2011 kontinuálně pokračovaly.

„V médiích jsme se dočetli, že na ÚOHS byly na tendry zatím podány tři stížnosti. Pokud by se úřad rozhodl tendr opět pozastavit, reálně hrozí, že dosažené pozitivní efekty budou zmařeny. Lesy ČR mají v příštím roce historickou šanci, že budou moci poprvé za celou dobu své existence prodávat 100 procent dřeva za 100% tržní ceny. V tom nespatřujeme nic diskriminačního, protože tendry byly velmi transparentní a otevřené,“ uzavírá generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód