Aktuality vodních toků

Lesy ČR začínají stavět klapkový jez na Dyji, který vrátí vodu do lužních lesů

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 7. září 2023 – Po dnešním předání staveniště může začít stavba několik let připravovaného vzdouvacího klapkového jezu na Dyji režírovaná Lesy České republiky. Díky jezu bude možné zvýšit hladinu řeky a zavodňovat soustavu kanálů nejrozsáhlejších lužních lesů v zemi strádajících suchem. Součástí projektu za bezmála 180 milionů korun, s jehož dokončením se…

07.09.2023 Celý článek

Na Třeboňsku vybudovaly Lesy ČR vodní nádrž Lesník

Aktuality vodních toků

Hradec Králové, 3. srpna 2023 – Zadržet vodu v lesním komplexu na Třeboňsku jihozápadně od obce Branná se daří díky nové nádrži zvané Lesník. Lesy ČR ji vybudovaly během deseti měsíců v rámci programu Vracíme vodu lesu. Práce začaly loni v září. „Stavěli jsme na trvale zamokřených, nezalesněných pozemcích, na kterých se nedá lesnicky hospodařit. Kromě stávajícího mokřadu…

03.08.2023 Celý článek

Opatření proti suchu: Tůně v Libereckém kraji

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 27. června 2023 – Osm nových tůní na Českolipsku a jedenatřicet dalších menších tůněk vzniklo za stěnami z kulatiny v někdejších odvodňovacích kanálech Jindřichovického potoka u Jindřichovic pod Smrkem. Projekt Lesů České republiky za více než milion korun podpořil Liberecký kraj. Podnik tak pokračuje v dlouhodobém vodohospodářském programu Vracíme vodu lesu. Tůně…

27.06.2023 Celý článek

Nová lesní nádrž na Bruntálsku zadržuje v krajině vodu

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 10. května 2023 – Vodu v krajině zadržuje nová průtočná nádrž na toku Adamov, kterou za 10,2 miliony korun vybudovaly v katastru obce Karlovice na Bruntálsku Lesy České republiky. Podnik dokončil další projekt v rámci programu Vracíme vodu lesu. Nádrž pojme na bezmála 10 tisících metrech čtverečních až téměř 17 tisíc kubíků vody.…

10.05.2023 Celý článek

Lesníci záměrně zaplaví lužní lesy

Aktuality vodních toků

– Světový den vody Hradec Králové, 22. března 2023 – Uzavřením vodních stavítek se počátkem příštího týdne zvedne hladina vody v kanálech i tůních v Kančí oboře mezi Lednicí a Břeclaví a na přelomu března a dubna v porostech od Hodonína k Lanžhotu. Lesy ČR tak záměrně zaplaví vysychající lužní porosty a zásobí je vodou po zbytek roku.…

22.03.2023 Celý článek

Lužní lesy na Soutoku zaplaví voda z Nových Mlýnů

Aktuality vodních toků

Mimořádné zaplavování lužních lesů v oblasti Soutoku zahájí ve středu 1. března dopoledne Povodí Moravy s Lesy České republiky. Doplní tím vodu v tamějších drobných vodních tocích, mokřadech a tůních.  Povodí Moravy zahájí 1. března manipulaci s vodou na vodním díle Nové Mlýny a pustí ji do lužních lesů v okolí Dyje pod nádrží. Cílem je dostat vodu do lesů, které vlivem sucha a…

28.02.2023 Celý článek

Na změnu klimatu připravují Lesy ČR krajinu stovkami svých vodohospodářských projektů

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 2. února 2023 – V Den mokřadů, tedy 2. února, připomínají Lesy ČR svůj zásadní vodohospodářský program Vracíme vodu lesu. Od roku 2019 podnik dokončil 500 staveb za 850 milionů korun a další projekčně připravuje. V krajině tak zadržují vodu stovky tůní i mokřadů, obnovených lesních nádrží nebo přírodně meandrujících potoků.  …

02.02.2023 Celý článek

Lesy ČR a Povodí připravují společné projekty

Aktuality vodních toků

Hradec Králové, 11. ledna 2023 – O aukčním prodeji dříví z břehových porostů, nabídce lesníků odborně pečovat o pozemky v okolí vodních nádrží, společných vodohospodářských projektech a další spolupráci jednali 10. ledna v Praze manažeři státních podniků Lesy ČR a Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře a Odry. Pilotní prosincový aukční prodej dřevin ze břehů Labe využitelných i v energetice…

11.01.2023 Celý článek

Historickou nádrž zrekonstruovaly na Plzeňku Lesy ČR

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 20. prosince 2022 – Rekonstrukci historické vodní nádrže Oborák na Bučeckém potoce právě na Plzeňsku dokončily za 10,5 milionů korun Lesy ČR. I tímto projektem podnik pomáhá zadržet vodu v krajině v době klimatické změny.   Lesy ČR v rámci svého největšího vodohospodářského programu Vracíme vodu lesu od roku 2019 investovaly do…

20.12.2022 Celý článek

Mlýnský a Černý rybník převedou po rekonstrukci i stoletou vodu

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 16. listopadu 2022 – Mlýnský a Černý rybník u Oblajovic na Táborsku v Jihočeském kraji kompletně zrekonstruovaly za 25,7 milionů korun Lesy České republiky. Zadrží vodu v krajině a převedou i stoletou povodeň. Nová tůň a mělkovodní pásmo prospějí vodomilným živočichům i rostlinám. Podnik tak dokončil další projekt v rámci programu Vracíme vodu…

16.11.2022 Celý článek