Aktuality vodních toků

Lesy ČR opravily vodní nádrž Sovín na Uherskohradišťsku

Aktuality vodních toků

Vodní nádrž Sovín ve Zlínském kraji po desetiměsíční opravě opět zadržuje vodu – pro případ požáru, povodně i sucha. Lesy ČR investovaly více než jeden a půl milionu korun. Průtočnou vodní nádrž na 11,8 hektarech s průměrnou až pětimetrovou hloubkou vybudoval stát koncem 60. let minulého století na Dlouhá řece pod lázněmi Leopoldov. Do roku 1995…

20.10.2017 Celý článek

Koryto přítoku Jindřichovického potoka pojme až stoletou vodu

Aktuality vodních toků

Koryto levostranného přítoku Jindřichovického potoka v Jindřichovicích pod Smrkem v Libereckém kraji upravily za 2,6 milionů korun bez DPH Lesy ČR. Práce skončily letos v červnu. Podnik spravuje 39 tisíc kilometrů drobných vodních toků v zemi. Původní zdi, které opevňovaly břeh, byly místy zcela vymleté či rozpadlé, staticky narušené. Břehy koryta tedy nově opevnila kamenná rovnanina s hmotností kamenů 300 až…

08.08.2017 Celý článek

Vodní nádrž na Znojemsku opravily Lesy ČR

Aktuality vodních toků

Lesy ČR činí další opatření proti suchu. Tentokrát opravily za 1,4 miliony korun retenční nádrž v Břežanech na Znojemsku a zbudovaly tůň pro obojživelníky. Podnik získal 713 tisíc korun coby dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Práce trvaly sedm měsíců, skončily letos v dubnu. „Nádrž zanášely naplaveniny a zarůstala rákosem. Ve špatném technickém stavu bylo výpustné zařízení.…

18.07.2017 Celý článek

Lesy ČR budují protipovodňovou ochranu Ondřejovic u Zlatých Hor

Aktuality vodních toků

Koryto Ondřejovického potoka u Zlatých hor v Olomouckém kraji opravuje od května státní podnik Lesy ČR. Rekonstruuje 1,8 kilometrů za téměř 14 milionů korun bez DPH. Podle předpokladů by měly práce skončit ve druhé polovině příštího roku. Opravy a rekonstrukce potočního koryta poškozeného v květnu 2014 přívalovou povodní začaly ve spodní části obce Ondřejovice. Postupně se bude…

19.05.2017 Celý článek

Lesy ČR budují další protipovodňové opatření na Čeložnickém potoce

Aktuality vodních toků

Nad obcí Moravany na Kyjovsku v Jihomoravském kraji začaly Lesy ČR u Čeložnického potoka koncem března budovat další protipovodňové opatření. Podnik investuje čtyři miliony korun. S dokončením se počítá v říjnu. „Nová retenční nádrž se zemní hrází zadrží vodu v krajině a bezpečně převede povodňové průtoky. Obec pod nádrží tak bude více chráněna. Počítáme také…

12.04.2017 Celý článek

Protipovodňovou hráz v Kostelanech nad Moravou opravily Lesy ČR

Aktuality vodních toků

Protipovodňovou hráz na pravém břehu Zlechovského potoka v Kostelanech nad Moravou ve Zlínském kraji loni zrekonstruovaly Lesy ČR za 1,8 milionů korun bez DPH. Obec je tak opět chráněna před záplavami. Hráz poškozenou bobry rekonstruovaly Lesy ČR od loňského července do prosince. Na opravovaném úseku se vykácely dřeviny, z hráze i okolních pozemků byla odstraněna…

30.03.2017 Celý článek

Lesy ČR letos investují do vodohospodářských staveb 200 milionů korun

Aktuality vodních toků

Světový den vody si 22. března připomínají i vodohospodáři z Lesů ČR. Státní podnik totiž spravuje více než 38 tisíc kilometrů drobných vodních toků v České republice, říček, potoků, tůní i rybníků a malých vodních nádrží. Letos je připraveno na vodohospodářské projekty 200 milionů korun, loni 120 milionů korun. „Prostředky budeme čerpat z vlastních i z dotačních zdrojů. Částka je oproti loňskému roku…

22.03.2017 Celý článek