Objekt č. 1 – porost 439 C17/2 – REZERVACE SIDONIE

Objekt č. 1 - porost 439 C17/2Porost je ve své výjimečnosti zároveň pomníkem i chloubou našich bukových lesů, svojí existencí dokumentuje vysokou odbornou i kulturní úroveň místních lesníků. Porost je stále plodný a přirůstavý, struktura se pomalu mění na pralesní formu. V minulosti měly významné zastoupení i dřeviny jako jilm horský a javor klen, tyto však byly, zejména z komerčních důvodů, vytěženy. Porost se stal chráněnou přírodní památkou a nebude těžen. Jednotlivé stromy vykazují výšku hladkých částí kmenů nejvyšší jakosti vysoko přes 20 metrů, právě proto se tyto stromy staly vzorem pro cíl výchovy, která bude dále popisována, ale i dokladem vynikajícího genofondu buku lesního.

Základní údaje:

eutrofní hnědá lesní půda – velmi bohatá
500 m n.m., expozice JV, do 800 mm srážek
věk na počátku decenia (1988) 170 let, výměra 2,08 ha

průměrný strom:

výška: 44
tloušťka: 70
objem: 9,07 m3
zásoba na 1 ha: 1 400 m3

Taxační tabulka – počet kusů podle dřevin:

výčetní tloušťka buk javor lípa dub
40 2 1    
42   2   3
44 2      
46 6 1    
48 4      
50 7 1    
52 6      
54 9 1    
56 13      
58 12      
60 19      
62 10 1 1  
64 23      
66 29 1    
68 26      
70 18      
72 17      
74 18      
76 19      
78 10      
80 13      
82 13      
84 14      
86 4      
88 3      
90 8      
92 3      
94 5      
96 1      
98 2      
100 1      
112 1      
114 1      
118 1      
126 1      
celkem 333 321 8 1 3