Objekt č. 6 – porost 428 G1 – PRVNÍ PROŘEZÁVKY

Objekt č. 6 - porost 428 G1 Prořezávka, a zejména první, patří k nejpracnějším pěstebním výkonům, neboť při výšce mlaziny cca 4 metry zasahuje do společnosti o počtu v průměru 25-30 tisíc jedinců na hektar. Výška 4 metry je dána orientačně – měl by to být stav, kdy stromky již shazují na zimu listí, a proto se porost stává přehledným a poměrně dobře průchodným. První zásah provádíme bez vyznačení, protože toto je prakticky technicky nemožné (hustota porostu, síla jedinců) zaškolenou pracovní skupinou s určeným zodpovědným pracovníkem, pracovním nářadím je většinou malá sekera.

Zhruba se dá říci, že každým prořezávkovým zásahem se odstraní třetina z celkového počtu jedinců na hektar. Každý další výchovný zásah je odborně vyznačen a provádí se lehkou motorovou pilou ve dvojici těžař a stahovač vytěžených jedinců. Výchova jednoho hektaru bučiny třemi prořezávkami vyžaduje v průměru 20 směn (12 směn první, 6 druhá a 2 směny poslední); tyto náklady se mnohonásobně vrátí ve zlepšené kvalitě dříví. Lesní správa Brumov v roce 1995 platila všechny prořezávky jednotnou cenou.

Základní údaje:

eutrofní hnědá lesní půda
480 m n.m., expozice S, do 800 mm srážek
věk na počátku decenia (1988) 9 let,
výměra 0,01 ha pouze zkusné plochy, celý porost má výměru 5,37 ha

Taxační tabulka:

rok zásahu jedinců celkem nadějných v úrovni ostatních v úrovni v podúrovni
1988 – před první prořezávkou 27 514 2 692 15 730 9 092
1994 – po druhé prořezávce 12 564 2 592 5 076 4 896