Objekt č. 5 – porost 429 B2 – POSLEDNÍ PROŘEZÁVKY

Objekt č. 5 - porost 429 B2 Porost pochází z velmi zdařilé přirozené obnovy s předpisem na decenium prořezávka 2x. Oba zásahy byly již provedeny v roce 1989 a 1995 s vynikajícím nárůstem kvality stromů v úrovňové i podúrovňové složce. Jestliže bylo před poslední prořezávkou v roce 1988 zastoupení nadějných jedinců 37% z celkového počtu stromů v úrovni, pak vzrostl jejich počet po druhé prořezávce v roce 1995 na 52,5% ve věku porostu 23 let. Dále lze dokumentovat dokonalou strukturu úrovně a podúrovně. Prořezávkový materiál a případně i materiál z prvních probírek by bylo vhodné ponechávat k mineralizaci a obohacení půdy. Při prvních probírkách je vhodný čas k citlivému zakládání linek, sloužících k vytahování dříví z porostu, nejprve úzkých pro koně a samohybné navijáky, dále rozšiřované pro traktory tak, aby nedocházelo v členitém terénu k poškozování stromů v okolí linek.

Základní údaje:

eutrofní hnědá lesní půda
480 m n.m., expozice SV, do 800 mm srážek
věk na počátku decenia (1988) 15 let, výměra 0,1 ha pouze zkusné plochy, celý porost má výměru 8,03 ha

Taxační tabulka:

rok měř. věk úroveň podúroveň celkem jakost. jedinci
nadějní jed. ostatní jed. průměrná počet hmota
počet v ks hmota v m3 počet v ks hmota v m3 výška výčet. průměr v ks v m3 ks m3 v %
1996 24 1040 52 940 43 13 11 1750   3730 95 53
z toho:
buk 1000 45 930 42 1750   3680 87
modřín 40 7 10 1 50 8
součet 1040 52 940 43 1750 3730 95