Objekt č. 4 – porost 427 C3 – PRVNÍ PROBÍRKY

Objekt č. 4 - porost 427 C3 Poslední prořezávka v roce 1984 byla provedena ve věku 19 let porostu. V novém LHP na období 1988 – 1997 byla naplánována probírka 2x, byly již provedeny v roce 1988 a 1993. Zásada včasné a odborné výchovy podněcuje optimální vývoj znamenající harmonický nárůst do výšky a tloušťky, prezentovaný běžným ročním přírůstkem ve výši 14,53 m3 na hektar. Tvárnost porostu jako kvalitativní změna je zřejmá z procentického nárůstu počtu jakostních jedinců v úrovni z 26,13% u buku po prvé probírce, na 34,18% po probírce druhé v počtu 345 jakostních stromů na hektar. Uplatněním výběru škodícího jedince od první prořezávky v porostech ze zdařilé přirozené obnovy dosáhneme stavu, že již v prvních probírkách nelze v porostu nalézt vyloženě nekvalitní jedince.

Základní údaje:

eutrofní hnědá lesní půda
550 m n.m., expozice S, do 800 mm srážek
věk na počátku decenia (1988) 24 let, výměra 0,20 ha pouze
zkusné plochy, celý porost má výměru 8,99 ha

Taxační tabulka:

rok měř. věk úroveň podúroveň celkem jakost. jedinci
nadějní jed. ostatní jed. průměrná počet hmota
počet v ks hmota v m3 počet v ks hmota v m3 výška výčet. průměr v ks v m3 ks m3 v %
1989 26 335 41 1015 111 16 14 1505 13 2875 165 26
1995 32 345 66 680 159 18 17 980 27 2005 252 34
z toho:
buk 335 57 645 134 18 17 980 27 1960 218
javor 5 4 18 17 5 4
modřín 10 9 30 21 24 27 40 30
součet 345 66 680 159 60 61 980 27 2005 252