Akce s Lesy ČR od soboty 13. do soboty 25. října 2014

 • Den lesa a památných stromů, sobota 13. září 2014, od 11 hodin, Klášter Plasy – nádvoří před konventem, obec Plasy, okres Plzeň – sever, Plzeňský kraj
 • Den s Lesy ČR, sobota 13. září 2014, 10 – 16 hodin, lokalita rybníka Rosnička, areál Brand, město Svitavy, Pardubický kraj
 • Den s Lesy ČR u příležitosti slavnostního zakončení 17. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanále, sobota 20. září 2014, 12- 16.30 hodin, česko-rakouský hraniční přechod Ježová/Iglbach, Šumava, lesnický revír Lesů ČR Svatý Tomáš, cca 16 kilometrů od obce Přední Výtoň, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj
 • Hubertský den, úterý 23. září 2014, od 9 hodin zámek sv. Hubert, který se nachází při silnici z Jesenice do Čisté pod Plávečským vrchem v oboře zámek, okres Rakovník, Středočeský kraj
 • Výlov Velkého rybníka u obce Černá Voda, sobota 25. října 2014, 9 – 15 hodin, Velký rybník, obec Černá Voda, okres Jeseník, Olomoucký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Den lesa a památných stromů, sobota 13. září 2014, od 11 hodin, Klášter Plasy – nádvoří před konventem, obec Plasy, okres Plzeň – sever, Plzeňský kraj

Avizovaná akce proběhne za účasti Lesů ČR, Krajského ředitelství Plzeň a Lesní správy Plasy. Podnik bude mít v místě svůj stánek. Program: 11.00 h: Přátelé z Rokycan pod vedením Petra Sejkory-Chrámový sbor město Touškov; 11.25 h: křest publikace Lesnictví v Plasích; 11.40h: tradiční česká zabijačka; 13:15 h: dřevorubecká show; 14.35 h: vystoupení harmonikového dua. Po celý den bude probíhat výstava hub a ptačích budek v zimním refektáři konventu kláštera Plasy; výstava fotografií památných stromů v klášterní sýpce; ukázky své práce předvede před konventem mistr tesař Jan Kolář. Hlavní pořadatelé události: město Plasy a Národní památkový ústav, Správa kláštera Plasy.

 • Den s Lesy ČR, sobota 13. září 2014, 10 – 16 hodin, lokalita rybníka Rosnička, areál Brand, město Svitavy, Pardubický kraj

Pro návštěvníky je připravován zajímavý program: lodě na Rosničce; ukázky drezury koní; zkouška jízdy na invalidním vozíku; stanoviště s úkoly; exhibice Jiřího Vorlíčka, dvojnásobného mistra republiky v práci s motorovou pilou; slavnostní otevření vozíčkářské stezky; koncert hudební kapely. Kromě Lesů ČR, Lesní správy Svitavy, událost spolupořádá také město Svitavy a další subjekty.

 • Den s Lesy ČR u příležitosti slavnostního zakončení 17. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanále, sobota 20. září 2014, 12 – 16.30 hodin, česko-rakouský hraniční přechod Ježová/Iglbach, Šumava, lesnický revír Lesů ČR Svatý Tomáš, cca 16 kilometrů od obce Přední Výtoň, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

Na hraničním přechodu Ježová/Iglbach bude pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program v podobě folklórních vystoupení, lidové muziky, ukázek plavení dříví, lidových tržišť či soutěží pro děti i dospělé. Představena budou také lidová řemesla: předení na kolovrátku, paličkování, řezby do kůry nebo výroba dřevěných hraček. Událost organizují Lesy ČR, Správa toků oblasti povodí Vltavy.

MAPKA MÍSTA KONÁNÍ AVIZOVANÉ UDÁLOSTI – ILUSTRAČNÍ FOTA Z UPLYNULÝCH ROČNÍKŮ
 • Hubertský den, úterý 23. září 2014, od 9 hodin zámek sv. Hubert, který se nachází při silnici z Jesenice do Čisté pod Plávečským vrchem v oboře zámek, okres Rakovník, Středočeský kraj

Tato událost je určená výhradě předem přihlášeným školním kolektivům. Pracovníci Lesů ČR, Lesní správy Lužná, pro děti chystají následující program: projížďky na koních; kynologie; naučná poznávací stezka; sokolnictví; trubači. Občerstvení zajištěno.

 • Výlov Velkého rybníka u obce Černá Voda, sobota 25. října 2014, 9 – 15 hodin, Velký rybník, obec Černá Voda, okres Jeseník, Olomoucký kraj

Součástí akce je prodej ryb na hrázi rybníka, vystoupení trubačů, dětská tombola a lesní stezka, na které si zejména děti budou moci ověřit své znalosti o lese a jeho obyvatelích. Po celý den bude k dispozici občerstvení. Akci organizují Lesy ČR, Lesní správa Javorník.

V Hradci Králové 12. září 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření