Díky Lesům ČR je naučná stezka K pramenům řeky Svitavy o jeden a půl kilometru delší

Lesy ČR v těchto dnech dokončily prodloužení naučné stezky nazvané K pramenům řeky Svitavy. Stezka, jejíž první část před lety vybudovalo město Svitavy, se nachází v lesním komplexu Brand mezi Svitavami, Javorníkem, Kuklemi, Mikulčí a Opatovem v Pardubickém kraji. Oblast je turisticky atraktivní díky území svitavských rybníků a prameniště řeky Svitavy. V prodlouženém úseku dlouhém jeden a půl kilometru se nachází celkem šest zastavení vybavených naučnými infotabulemi a interaktivními prvky. Lesy ČR stálo prodloužení stezky téměř 400 tisíc korun. Akce proběhla v rámci Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Slavnostní otevření se uskuteční již zítra, v pátek 14 . září v průběhu osvětové akce Den s Lesy ČR.

Prodloužený úsek veřejnost seznamuje s tématy lesa, lesního hospodářství nebo dřeva. V místních lesích kromě smrků, borovic a dalších druhů rostou také olše. Stezka návštěvníky provádí i kolem tak zvaného Zatopeného písníku, místa, kde se v minulosti těžil písek. Po ukončení těžby byl bývalý těžební prostor zatopen vodou. Dnes se zde daří řadě zajímavých druhů rostlin, hmyzu i živočichů, převážně obojživelníků jako je skokan hnědý, čolek obecný nebo horský. V hlubších partiích zatopeného lomu je možné nalézt škebli říční. Z rostlin se v lokalitě vyskytuje třeba masožravá bublinatka jižní či rdest vzlývavý, jehož listy spočívají na vodní hladině. Oblast prodlouženého úseku stezky je navíc rájem houbařů. Ti zde nacházejí nejen několik druhů hřibů, ryzců či holubinek, ale i bedly, čirůvky nebo choroše.

Celkově tak dnes naučná stezka K pramenům řeky Svitavy měří rovných pět kilometrů. Lesy ČR v lokalitě lesního komplexu Brand v současnosti úspěšně spolupracují s městem Svitavy. Snahou Lesů ČR a města je zde návštěvníkům v příjemném lesním prostření vytvářet zázemí pro široké spektrum sportovních, rekondičních a naučných aktivit. Lidem slouží venkovní posilovna, dva kilometry dlouhá fitness stezka s deseti stanovišti vybavených jednoduchými dřevěnými cvičebními prvky a dvanáct kilometrů dlouhý cyklookruh.

V Hradci Králové 13. září 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.