Díky Lesům ČR jsou trasy unikátního Singltreku pod Smrkem na Frýdlantsku o dalších 11 kilometrů delší

Česko – polský Singltrek pod Smrkem neboli síť rekreačních stezek pro cyklisty v lesích Libereckého kraje je o dalších 11 kilometrů delší. Státní podnik Lesy ČR v těchto dnech dokončil nákladem téměř 4 miliony korun III. etapu výstavby nových tratí. Jejich slavnostní otevření proběhne v pátek 28. září v 10 hodin u chaty Hubertka v Jizerských horách, nad obcí Lázně Libverda, která částkou 200 tisíc korun přispěla na zhotovení projektové dokumentace stezek. „Je potěšitelné, že se délka stezek Singltreku dále úspěšně rozrůstá. Lesy ČR Singltrek považují za správnou ukázku toho, jak mohou být lesy v praxi rekreačně využívány a to bez jakýchkoli negativ vůči okolní přírodě. Jsme rádi, že i zásluhou Lesů ČR je Singltrek mezi lidmi tolik populární,“ poznamenává ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Ludvík Řičář. Celkově dnes trasy Singltreku vedoucí po českém i polském území dosahují délky skoro 70 kilometrů. III. etapu Singltreku Lesy ČR financovaly ze svého Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Detaily slavnostního otevření tratí III. etapy Singltreku přibližuje předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Singtrek pod Smrkem Jan Pospíšil: „Připravili jsme pro návštěvníky menší slavnostní program. Jeho součástí bude koncert, a na části nového úseku se pojede časovka. Dokončení další etapy je pro nás událostí, která Singltrek pod Smrkem posune zase kousek dál.“

Obliba Singltreku stále vzrůstá

V průběhu tříleté existence si Singltrek vydobyl bez nadsázky věhlas nejen regionální či národní, ale přímo mezinárodní. Nové trasy jsou situovány na Hejnický hřeben, nástupní místo je nedaleko silnice spojující městečko Hejnice a obec Lázně Libverda ve Frýdlantském výběžku. „Lesy České republiky udělaly našemu regionu velkou službu. Pro celé Frýdlantsko je projekt Singltreku šancí pro rozvoj cestovního ruchu. Myslím, že jsme tu šanci už uchopili. Singltrek pod Smrkem je základ, na kterém můžeme stavět,“ upozorňuje místopředseda Svazku obcí Smrk Dan Ramzer.

Samotný Singltrek představuje vůbec první cyklistickou stezku tohoto typu v ČR i kontinentální Evropě. Singltrek jsou unikátní přírodě blízké stezky, projektované a budované dle speciální metodiky, zaručující maximální návštěvnický zážitek z jízdy na kole v terénu, respektující přírodní prostředí a potřeby lesního hospodaření. Jde o stezky jednosměrné v šíři jediného jezdce, vedoucí svahy v mírných sklonech, vlnící se mezi stromy. Respektují tak lesní prostředí a přinášejí lidem skutečný požitek z jízdy na kole a pobytu v lese. Speciálně navržené stezky slouží terénním cyklistům všeho věku a schopností. Stezky mají různou náročnost, vyberou si nejen dobře trénovaní bajkři, ale také začátečníci, rodiny s dětmi či handicapovaní.

Singltrek sbírá jedno ocenění za druhým

O kvalitě a atraktivnosti Singltreku svědčí již celkem tří významná ocenění, které za krátkou dobu své existence získal. Od loňského listopadu je jako první evropské mountainbikové centrum na seznamu 7 nejlepších destinací pro terénní cyklistiku na světě vydaného Mezinárodní organizací IMBA (International Mountain Bicycling Association). V listopadu 2010 Singltrek uspěl v soutěži nejlepších turistických nabídek Ceny Kudy z nudy 2010 pořádané agenturou Czech Tourism. Bezkonkurenčně zvítězil v regionální kategorii pro Českolipsko a Jizerské hory, v rámci celé ČR se pak umístil na vynikajícím 9. místě. Zatím poslední ocenění, které Singltrek získal, je z letošního jara. Jde o Cenu ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, která byla udělena v rámci výsledků 9. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2011. Cenu Singltrek získal za použití jedinečné technologie, která je svým celkovým řešením blízká přírodě.

26. září 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.