Hospodaření státního podniku pod drobnohledem

Na audity v LČR se podívá nová dozorčí rada

Ministr zemědělství Ivan Fuksa rozhodl, že audity, které v minulosti prověřovaly hospodaření podniku Lesy ČR, dostane k seznámení dozorčí rada podniku. Na čtvrtečním zasedání dozorčí rady s. p. Lesy ČR se jejím novým předsedou stal ekonom a člen prestižní Národní ekonomické rady vlády Miroslav Zámečník.

Členové dozorčí rady se seznámí s výsledky velkého auditu kanceláře Jansta, Kostka a spol., který zkoumal veřejné zakázky, a dalšího zásadního auditu, který prověřoval hospodaření a obchodní vztahy LČR s Hradeckou lesní a dřevařskou společností.

„Závěry, ke kterým dozorčí rada dospěje, zveřejní v plném rozsahu na svém příštím zasedání koncem února,“ říká ekonom a člen prestižní Národní ekonomické rady vlády ing. Miroslav Zámečník, který se na dnešním zasedání dozorčí rady s. p. Lesy ČR stal jejím novým předsedou. Dozorčí rada byla dále doplněna o dva nové členy, PhDr. Roberta Knoblocha a MVDr. Jiřího Lišku.

Miroslav Zámečník, který působí v dozorčí radě Lesů ČR jako její člen od září 2010, ke své nové roli uvedl: „Lesy ČR za sebou mají z hlediska hospodářského výsledku nejúspěšnější rok ve své historii a já věřím, že nás další úspěšné roky čekají. Mým jednoznačným cílem je zasadit se o maximálně efektivní chod a ekonomicky přínosné hospodaření Lesů ČR.“

Dozorčí rada na svém jednání dále hodnotila hospodaření Lesů ČR v minulém roce a ocenila očekávaný hospodářský výsledek státního podniku, který dosáhl historicky rekordní výše 3,070 miliardy Kč. Z celé řady dalších bodů pak dozorčí rada projednávala například průběh tendru na práce v lesích pro letošní rok a jeho vliv na zaměstnanost v lesnicko-dřevařském sektoru nebo přípravu dlouhodobých tendrů na základě Vládou ČR projednané koncepce hospodaření Lesů ČR od roku 2012, takzvané Dřevěné knihy.

V Hradci Králové, 3. února 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.