Jarní rojení kůrovce začalo

Slunečné počasí v posledních dnech probudilo kůrovce. V lesích nižších poloh lesníci během víkendu zaregistrovali první stopy rojení kůrovce. S ohledem na kůrovcový základ z loňska letos očekáváme silnou kůrovcovou populaci, která by mohla výrazně ovlivnit zdravotní stav našich lesů. Odborníci hovoří i o možné kůrovcové kalamitě.

Lesy České republiky, s. p. situaci nepodcenily a již od února připravovaly preventivní opatření. V lesích ve správě Lesů České republiky, s. p. bylo dosud položeno více než 100 tisíc lapáků – záměrně pokácených zdravých stromů, které se stanou pastí na kůrovce. Do lesů bylo nainstalováno 40 tisíc feromonových lapačů. Jako lapáky současně na vhodných místech poslouží i dříví poničené tlakovou níží Emma. V závislosti na aktuálním stavu budou postupně použity další lapáky případně instalovány další feromonové lapače. Cílem všech těchto opatření je zabránit hrozící kůrovcové kalamitě.

Nyní začíná pro lesníky každoroční kolotoč kontrol lapáků, lapačů i porostních stěn. Položené lapáky i lapače se kontrolují každých sedm až deset dnů. Letošní jarní rojení začalo sice o čtrnáct dní později než v loňském roce, ale pro další vývoj bude důležité právě počasí v následujících měsících. „Je dobře, že je předpověď počasí pro nejbližší období spíše chladnější a vlhčí, stojící stromy se tak mohou lépe bránit napadení, a kůrovci tak budou více preferovat připravené lapáky a lapače“, říká Ing. Ladislav Půlpán, vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů České republiky, s. p.

Vysvětlivky:
  • lapák – položený kmen, zpravidla přikrytý větvemi, určený k odchytu kůrovců – metoda se úspěšně používá téměř 200 let.
  • lapač – umělá past určená k odchytu kůrovců za pomoci umělého feromonu – metoda se úspěšně používá od počátku 80. let minulého století
  • kůrovec – v tomto případě lýkožrouti schopní se kalamitně přemnožit a hubit stojící stromy a rozvracet tak stojící porosty – lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý, případně lýkožrout menší a lýkožrout severský – jsou brouci o velikosti 2,5–4,5 mm žijící v lýku. Při svém žíru vytvářejí charakteristické chodby zvané požerky. Všechny druhy jsou přirozenou součástí lesních ekosystémů, cílem obrany proto není je vyhubit, ale udržovat v bezeškodném množství – tzv. základním stavu.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz