Kapli svaté Hildegardy obnovily na Šumavě Lesy ČR

Kapli svaté Hildegardy u Velhartic v Plzeňském kraji nedaleko osady Horní Staňkov letos obnovily Lesy České republiky. Z vlastního Programu 2020 podnik zaplatil bezmála 470 tisíc korun bez DPH. V neděli 17. září ji v 10.30 hodin slavnostně vysvětí a účastníky setkání následně provedou mší českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil a farář velhartické farnosti Vendelín Zboroň.

Příběh stavby začíná koncem 19. století. Tehdejší majitel panství v Horním Staňkově, JUDr. Gustav Schreiner, nechal kapli postavit po předčasné smrti své osmnáctileté dcery Hildy. Kaple byla zasvěcena její patronce, svaté Hildegardě. Po druhé světové válce byli Schreinerovi vysídleni a na základě tak zvaných Benešových dekretů pozbyli majetek. Kaple se přídělovou listinou dostala do soukromých rukou. Chátrala, zničen nebo odcizen byl veškerý inventář. Časem propadla střecha a klenutý strop. Nakonec zbylo jen torzo obvodových zdí.

Stavba i pozemek se na základě darovací smlouvy staly v roce 2016 majetkem státu. Lesy ČR tak začaly s přípravou obnovy zničené kaple. Ta přesně kopíruje původní půdorys. „Rozpadlé zdi jsme nechali strhnout a kapli znovu vystavět. Projektová dokumentace vycházela pouze z dobových fotografií. Se stavbou jsme začali letos v květnu a v červenci bylo hotovo,“ řekl lesní správce ze Železné Rudy Petr Najman. Nedaleko kaple byl instalován informační panel a také venkovní posezení.

Na obnově kaple se podíleli také současní obyvatelé osady Horní Staňkov, kterým se podařilo sehnat historické materiály a fotografie původní stavby. Poděkování patří také řezbáři Karlu Tittlovi z Velhartic, který zhotovil nový inventář kaple a zhotovil a věnoval venkovní posezení a kříž s umučením Ježíše Krista.

Lesy ČR staví v celé zemi lesní odpočívadla a přístřešky pro turisty, obnovují a budují nové turistické stezky a studánky. V okolí Železné Rudy jde o turistické stezky v oblasti Čertova jezera, dvě naučné stezky v oblasti Petrovic u Sušice nazývané Vlčí jámy a Dolování zlata, z Annína vede naučná stezka Radešovské skály zaměřená geologicky-přírodovědně. Jedním z posledních zajímavých projektů byly tzv. Kneippovy lázně na potoce v Železné Rudě. „Nyní připravujeme výstavbu rozhledny na vrcholu hory Můstek. Hotová by měla být na podzim 2018,“ dodal správce Najman.

V Hradci Králové 12. září 2017

Mgr. Eva Jouklová 
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodařen