Katastrofické scénáře v obchodu se dřevem se nenaplňují

Kolaps obchodu se dřevem v České republice, který někteří odborníci očekávali, nenastal. Svůj vliv na tuto skutečnost má i strategie obchodní politiky Lesů České republiky, s. p.

Již v době, kdy bylo jasné, že situace na trhu se dřevem bude letos komplikovaná, Lesy České republiky, s. p., přijaly opatření, která měla minimalizovat dopad negativních faktorů na český trh. Ten v letošním roce ovlivňovaly zejména problémy s odbytem řeziva v důsledku omezení stavební výroby v USA a zpracováním dřevní hmoty z větrných kalamit Emma, Kirsten a Paula (Rakousko). V první řadě byly omezeny všechny úmyslné těžby. K omezení tlaku na trh se dřívím Lesy České republiky, s. p., v rámci svých možností podržely dodávky dřeva na trh, aby nedošlo k jeho přetlaku. Některé sortimenty byly skladovány na suchých skládkách. Na řadě míst byly využity tzv. mokré sklady, kde je dřevo pod závlahou a neztrácí na kvalitě. Část dřevní hmoty byla také zabalena do fólie. Tato nová technologie dlouhodobého skladování dřevní hmoty v Česku není významně rozšířena a státní podnik tuto variantu vnímá jako možnost získat nové zkušenosti a poznatky.

„Očekávaný pokles ceny dřevní hmoty skutečně ve druhém čtvrtletí nastal. Řádově se dá hovořit o propadu cca 20% v závislosti na sortimentech dřeva. Vzhledem k našim opatřením ale nedošlo k ještě výraznějšímu převisu nabídky nad poptávkou, který by jistě znamenal větší snížení cen“, uvedl Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky, s. p. „Ve druhém pololetí očekáváme vyrovnání nabídky a poptávky, tím pádem by mělo dojít ke stabilizaci cen“, dodal Novák 

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz