Key Investments nespravuje Lesům ČR žádné finanční prostředky

Státní podnik Lesy ČR uvádí na pravou míru informace některých médií, že společnost Key Investments spravuje Lesům ČR volné finanční prostředky. Skutečností je, že Lesy ČR využívaly služeb společnosti Key Investments od roku 2004 do prosince 2010, a to výhradně pro správu dluhopisů Českých dřevařských závodů Praha, a.s. Objem finančních prostředků se v čase měnil, nikdy však nepřesáhl částku 84 milionů korun.

Uhrazením zbylé částky ve výši ve výši 69.008.083,76 Kč na účet Lesů ČR v polovině prosince loňského roku, byly tyto dluhopisy v termínu splatnosti řádně uhrazeny. Lesy ČR služeb společnosti Key Investments nevyužívají,“ uvádí na vysvětlenou generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

V Hradci Králové, 4. března 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.