Lesnicko-dendrologická naučná stezka Lesem království

Lesy České republiky, s. p. připravily novou naučnou stezku s lesnicko-dendrologickou tematikou u Dvora Králové nad Labem. Čtyřkilometrová stezka se sedmi informačními panely vedoucí z Hájemství k Dětské ozdravovně a zakončená u přehrady Les království bude slavnostně otevřena v pátek 25. 4. 2008. Bohatý program pro veřejnost bude pokračovat i v sobotu 26. 4. 2008. Po oba dva dny budou na Hájemství připravena různá stanoviště, na kterých návštěvníkům přiblížíme lesní výrobu, ochranu lesa i lesnický výzkum.

S myšlenkou vytvořit naučnou stezku na revíru Hájemství přišel místní revírník Václav Lokvenc. „Nechtěli jsem vytvářet naučnou stezku tam, kde nechodí lidé, proto jsme využili stávající frekventovanou turistickou cestu a naše panely ji zpestřují“, uvedl Lokvenc. Informační panely s lesnickou tematikou mají lidem vysvětlit procesy, které v přírodě probíhají. Zároveň je každý panel věnován jedné konkrétní dřevině, která v jeho blízkosti roste.

Revír Hájemství u Dvora Králové nad Labem nebyl zvolen náhodou. Důvodem je přítomnost Dětské ozdravovny a tím pádem i vyšší koncentrace dětí v průběhu celého roku. „Dnešní děti nevědí, jak to chodí v přírodě. Netuší, kolik práce se skrývá za stojícími stromy v lese. Když se jich při přednáškách zeptám, jak dlouho si myslí, že roste strom v lese, tak často odpovědí – tři, čtyři roky… To odráží, že mnohé děti mladšího školního věku sice umí spoustu věcí na počítači, ale jsou úplně odtrženy od přírody“, konstatoval Lokvenc. Aktivitami Lesů České republiky, s. p., ať to jsou přednášky v rámci lesní pedagogiky nebo i tato naučná stezka, se jim snažíme přiblížit život v lese.

Součástí naučné stezky je netradiční terénní plastická mapa Krkonoš. „Královédvorsko je podhůřím Krkonoš, a tak pro nás bylo logické spojení hor a podhůří, aby děti věděly, co mají za humny“, řekl Lokvenc. Významné krkonošské toky jsou pojaty jako chodníčky, po kterých děti mohou chodit a poznávat hory „zevnitř“. Tato část naučné stezky je prvkem ekologické výchovy, na kterém spolupracovala Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí a finančně se podílel také Královéhradecký kraj.

Vybudování naučné stezky stálo 60 tisíc korun. Její vznik financovaly Lesy České republiky, s. p. v rámci „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky,“ který slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích. V letošním roce může být v regionech v rámci tohoto programu investováno na 60 milionů korun. Lesy České republiky, s. p. tak podporují veřejně prospěšné funkce lesa.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz

Odkaz: