Lesy ČR na Liberecku otevírají novou naučnou stezku Karlovské bučiny

V lesním porostu, v Národní přírodní rezervaci Karlovské bučiny, jen kousek od krajského města Liberec, Lesy ČR právě v těchto dnech dokončily zcela novou naučnou stezku, jejímž hlavním cílem je návštěvníkům tuto zajímavou a cennou lokalitu co nejvíce přiblížit. Nová naučná stezka je dlouhá tři a půl kilometru a nachází se na ní celkem šest zastavení s infotabulemi. Slavnostní otevření se uskuteční již zítra, v úterý 28. června od 10 hodin.

První zastavení lidé najdou přímo u železniční stanice Karlov pod Ještědem, od kterého vede cesta pozvolna vzhůru až k nejvyššímu bodu stezky, rozcestí Zelená Lavice, kde jsme nechali postavit odpočinkový altán,“ poznamenává Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec. „Ještě předtím než lidé dojdou k samotnému altánu, minou při putování po stezce tři zastavení věnující se významu vody, obnově lesa a lesním půdám. Přímo u altánu je pak tabule, která osvětluje význam lesních cest. Směrem dál od altánu už naučná stezka vede pouze z kopce. Cestou k poslednímu zastavení, které popisuje rozdíly mezi druhy lesa a s tím související květenou, mají lidé možnost se ještě zastavit u pěkné lesní studánky,“ doplňuje Ludvík Řičář.

Náklady na vybudování stezky dosáhly částky sto tisíc korun a byly hrazeny ze speciálního podnikového Programu 2000, kterým Lesy ČR celostátně podporují veřejně prospěšné funkce lesů.

Sraz účastníků slavnostního otevření naučné stezky je v úterý 28. června, v 10 hodin dopoledne, u nádraží ČD Karlov pod Ještědem.

Program:

  • 10.00 hod. – zahájení, slavnostní otevírání
  • 10.30 hod. – procházka po naučné stezce za doprovodu jejích tvůrců s poutavým výkladem (cca 3,5 km)
  • 12.30 hod. – ukončení zpět na nádraží ČD

Pořadateli slavnostního otevření jsou Lesy ČR, Krajské ředitelství Liberec a Lesní správa Ještěd společně se Správou CHKO Jizerské hory a krajským střediskem Liberec.

Pozvánka (pdf, 120 kB)

NPR Karlovské bučiny
Výměra: 43,78 ha
Vyhlášeno: 1972
Nadmořská výška: 360–580 m
Území obce: Liberec

Zachovalý komplex bukových lesů na severovýchodních svazích Ještědského hřbetu. Vegetace je tvořena vápnomilnými bučinami přecházejícími do květnatých bučin. Na exponovaných místech se vyskytují bučiny acidofilní a suťové lesy. ZCHÚ zřízeno k ochraně pestrých vegetačních typů vápnomilných bučin subatlantického charakteru. 171 druhů vyšších rostlin.

V Hradci Králové, 27. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.