Lesy ČR obnovily křížovou cestu u kaple Dobrá voda na Prachaticku

Lesy ČR úspěšně dokončily obnovu křížové cesty u kaple Dobrá voda v blízkosti obce Ktiš, v okres Prachatice, v Jihočeském kraji. Samotná kaple i křížová cesta byly postaveny již v roce 1874. Radost tak budou mít turisté, kteří danou lokalitu v hojné míře navštěvují.

Křížová cesta obsahuje 14 zastavení v kruhu o průměru cca 50 metrů „V rámci obnovy cesty jsme všechna zastavení nahradili zastaveními buď upravenými-kamennými, to u těch, které se dochovaly. Zcela nová zastavení-dřevěná jsme pak instalovali v těch případech, kdy se jednotlivá zastavení v průběhu doby z různých důvodů nedochovala. Křížová cesta je zakončena ručně tesaným, dřevěným křížem,“ poznamenává Jaromír Kříha, ředitel Lesního závodu Lesů ČR Boubín.

Hlavní část obnovy křížové cesty proběhla loni, kdy podnik nechal zároveň rozebrat a poté znovu postavit i všechny kamenné podstavce. Rekonstrukci křížové cesty Lesy ČR hradily z tzv. Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Náklady na rekonstrukci dosáhly částky kolem 100 tisíc korun.

Místo kaple a křížové cesty se nachází na úpatí vrchu Ktišská hora (911 m), v blízkosti turistické trasy Ktiš – Miletínky a je přístupná z lesní cesty „Křížovická“, na polesí Prachatice. V daném místě se nachází také hranice turisty velmi oblíbeného Vojenského prostoru Boletice a Chráněné krajinné oblasti Blanský les.

V Hradci Králové, 22. března 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.