Lesy ČR přispěly k obnově památníku císařovny Sissi

7.9.2011 V Jizerských horách bude v sobotu 10. září slavnostně odhalena pamětní deska rakouské císařovny a české královny Alžběty, známé jako Sissi. Jedná se o „obnovenou premiéru“ pomníku, který byl poblíž cesty k Velkému Štolpichu instalován už koncem 19. století. O obnovu se zejména zasloužily Lesy ČR a občanské sdružení Frýdlantsko.
„S nejrůznějšími spolky a sdruženími spolupracujeme na zvelebování Jizerských hor už delší dobu, pomníků už tak máme na svém kontě celou řadu – např. se spolkem Patron, jehož náplní je právě obnova pomníčků v Jizerkách, jsme spolupracovali na obnově Neumannova pomníku na Hartě a Köhlerova pomníku, ve spolupráci se Svazem letců zas byla postavena Mohyla letců na Smědavské hoře,“ říká Otto Kučera, lesní správce Lesní správy Lesů ČR Frýdlant. „S občanským sdružením Frýdlantsko je zatím pamětní deska císařovně Sissi první vlaštovkou vzájemné spolupráce. Měla být odhalena už loni, ale povodně nás donutily ke změně termínu,“ dodává Otto Kučera.

Původní, bronzová pamětní deska byla osazena zásluhou tehdejšího Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory 10. září 1899, přesně rok po zavraždění císařovny u Ženevského jezera anarchistou. „Obnovu pamětní desky císařovny Alžběty vnímáme jako navrácení významného kulturního prvku do krajiny Jizerských hor, který má také rozměr historický a zajisté přispěje ke zvýšení atraktivity Jizerských hor a Frýdlantska pro turistický ruch,“ podotýká Jan Heinzl z občanského sdružení Frýdlantsko.

sissi_puvodni_deska_347x225.jpg

Obnova pomníku u Velkého Štolpichu přišla na 135 tisíc korun. Lesy ČR přispěly částkou 60 tisíc korun a to ze svého Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Dále se na obnově finančně podílela Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a soukromí dárci.

Slavnostní odhalení se koná od 14 hodin na Štolpišské silnici v Jizerských horách. Záštitu  převzal J. Ex. Dr. Ferdinand Trauttmannsdorff, rakouský velvyslanec v České republice. V rámci slavnosti bude představena i pamětní plaketa, kterou vytvořila studentka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou Alžběta Slámová. Obnova pamětní desky se uskutečnila také díky spolupráci s Městskou galerií MY Jablonec nad Nisou.

pozvanka-sisi-1_235x500.jpg pozvanka-str-2_235x500.jpg

Na místo slavnostního odhalení se dostanete z Hejnic v okrese Liberec, odkud se můžete vydat pěšky nebo autem do jeden a půl kilometru vzdáleného Ferdinandova. Zde je potřeba zaparkovat a dále pokračovat pěšky zhruba dva kilometry nejprve po zelené a výše, od rozcestí Pod vodopády po žluté turistické značce směrem k vodopádu Velkého Štolpichu.

Kontakty:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz
    Jan Heinzl 
    Frýdlantsko – občanské sdružení 
    tel: 604 556 283
    E-mail: frydlantsko@gmail.com      

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

O původní pamětní desku, připomínající císařovnu a choť císaře Františka Josefa I. Sissi, se zasloužila místní sekce významného turistického sdružení v roce 1899. Nesla německý text: Na památku zesnulého jejího Veličenstva císařovny Alžběty, věnuje v plné úctě odbor Oberwittigthal Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory. Donátorem pamětní desky, odlité vídeňskou firmou Winkler, byl starosta sekce horského spolku Oberwittigthal a textilní velkoprůmyslník z Luhu (dnes součást Raspenavy) Max Richter. Pamětní deska však na svém místě nevydržela dlouho. V roce 1923, kdy byl Národním shromážděním republiky Československé přijat Zákon na ochranu republiky, musela být deska, stejně jako většina symbolů zaniklého habsburského soustátí v celém Československu, odstraněna. Dle svědectví měla být přemístěna do parku jedné z vil průmyslníků Richterů v Raspenavě, kde je svědectvím doložena do roku 1945. Poté již o původní desce žádné zprávy nalezeny nebyly. Z obrazových materiálů se dochovalo pouze několik pohlednic, ze kterých byla původní podoba desky jen obtížně obnovitelná.

V roce 2008 přišlo občanské sdružení Frýdlantsko s iniciativou obnovení pamětní desky císařovny Alžběty, stalo se také nositelem celého projektu, a to za spolupráce s Městskou galerií MY Jablonec nad Nisou a Lesy České republiky s. p. V témže roce se uskutečnil sběr historických pramenů a hledání možností financování celého projektu. O rok později se podařilo získat povolení k pořízení otisku pamětní desky císařovny Alžběty v bavorských státních lázních Bad Kissingen. Tento otisk současně posloužil jako podklad pro vytvoření obnovené pamětní desky v Jizerských horách. V roce 2010 projekt obnovy podpořili: Lesy České republiky, s. p., Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Franz Neumann a manželé Hanikovi. Díky těmto sponzorům se podařilo obnovu pamětní desky také realizovat.