Lesy ČR – rekordní hospodaření pokračuje

HV za leden-červenec: 1,906 miliardy korun

Hospodářský výsledek Lesů ČR za leden – červenec 2010 : 1,906 miliardy korun. Přijatá úsporná a restrukturalizační opatření se trvale pozitivně projevují na hospodaření, a to i přesto, že se podnik musí vyrovnávat s odstraňováním následků letošních povodní a větrných kalamit. Péče o les se úsporná opatření nedotkla.

Pozitivní trend hospodaření pokračuje. Posuzujeme nutnost a účelnost všech dosavadních i plánovaných výdajů. Na výsledku hospodaření se podílí i dobré průměrné ceny dříví na trhu. V polovině letošního roku přijaly Lesy ČR další opatření pro zlepšení hospodaření. Uděláme vše pro to, aby nastolený trend dále pokračoval“ uvádí generální ředitel podniku ČR Svatopluk Sýkora.

Lesy ČR se musí vyrovnávat i s následky přírodních kalamit. Finální výše škod ještě není úplná, nicméně je velmi pravděpodobné, že přesáhne jednu miliardu korun. „Pomáháme také lidem v povodní postižených oblastech, a to nejenom nabídkou cenově výhodného dříví na stavbu nového domu, ale také pomocí formou nepeněžního plnění. V srpnu jsme například dodali do povodněmi postižených oblastí pracovní oděvy v celkové hodnotě 1,630 milionu korun,“ dodává Svatopluk Sýkora.

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 PLÁN
Rok 2010
                           Rok 2010 – vývoj skutečnosti
01-04 01-05 01-06 01-07
502,3 milionů Kč 706,8 milionů Kč  783,9 milionů Kč  804,57 milionů Kč 1,408 miliardy Kč 1,467 miliardy Kč 1,773 miliardy Kč  1,906 miliardy Kč

V Hradci Králové, 7.září 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.