Lesy ČR zahajují odstraňování poškozeného porostu v místě sesuvu na D8

Lesy České republiky, s. p., a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, podepsaly 7. března 2014 smlouvu upravující vzájemnou spolupráci při odstraňování sesuvu na budované dálnici D8 v katastrálním území Dobkovičky u obce Velemín v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Sesuv způsobil destrukci přiléhajícího svahu. Půdní sesuv nebývalého rozsahu včetně rostoucího lesního porostu zapříčinil vznik mnohačetných trhlin s narušením stability okolního lesa. Před asanací svahu musí být poškozené porosty co nejdříve odstraněny. Na řešení akutního problému se LČR s ŘSD konstruktivně domluvily. Dohodou je naplněn předpoklad, že se sesuv podaří z D8 odstranit v co nejkratším možném termínu. Lesy ČR udělají maximum možného.

V návaznosti na podepsanou smlouvu Lesy ČR dnes zahajují asanační práce. Ty budou spočívat ve zřízení provizorních přibližovacích linek a následném odstranění poškozeného porostu vykácením. Po celou dobu bude věnován maximální důraz na bezpečnost prováděných prací. Do míst těžby platí zákaz vstupu veřejnosti, Lesy ČR proto veřejnost žádají, aby ve vlastním zájmu tento zákaz respektovala.

Pokud bude příznivé počasí, LČR předpokládají, že činnosti ukončí na přelomu března a dubna tak, aby mohl být následně zahájen geologický průzkum předcházející samotné stabilizaci svahu.

V Hradci Králové 11. března 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření