Přestárlé duby u Rendez-vous ohrožovaly návštěvníky

V blízkém okolí zámečku Rendez-vous v turisticky vyhledávaném Lednicko-valtickém areálu Bořího lesa na jižní Moravě se letos vyvrátily tři duby cery a z dalších se odlomilo několik mohutných větví. Hojně navštěvované místo přestalo být bezpečné. Proto bylo třeba kácet. Duby byly za hranicí své životnosti, ale příčinou chřadnutí více než až sto sedmdesátiletých stromů může být i dlouhodobé sucho.

Jeden ze stromů v srpnu spadl mezi skupinku mladých lidí s dětmi. Naštěstí se nic nestalo. Frekventované místo lesníci z podniku Lesy ČR ohradili výstražnými páskami, a jak se shodli se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, ve středu 23. srpna se dvanáct nejnebezpečnějších dubů pokácelo a arboristická firma provedla bezpečnostní řezy a vazby v korunách stromů.  Kmeny zůstaly ležet a nyní vytvářejí přirozený biotop pro hmyz.

V posledních dvou letech se vyvrátilo a rozlomilo několik dubů, mnohé z nich byly duté a z jejich korun se odlamovaly kosterní větve. Některé nejnebezpečnější stromy bylo třeba pokácet, ale ani v budoucnu se kácení nevyhneme. Jde nám o bezpečnost návštěvníků. Jedná se o národní přírodní památku a velmi navštěvované místo přímo na cyklotrase, po které v sezóně denně projede až několik stovek lidí,“ řekl ředitel Lesního závodu Židlochovice z podniku Lesy ČR Miroslav Svoboda. Životnost dubu ceru je v přírodních podmínkách Bořího lesa kolem 150 let. Pokud jsou porosty starší, začínají se rychle rozpadat. Příčinou chřadnutí ale může být také dlouhodobé sucho.

Tam, kde už dříve stromy odumřely, se dnes objevují semenáčky dubu ceru, základ budoucího lesa. „Někde budeme muset přírodě pomoci výsadbou a oplocením mladých stromků proti zvěři, abychom les u Rendez-vous zachovali,“ dodal Svoboda.

V Hradci Králové 25. srpna

Mgr. Eva Jouklová 
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodařen