Program nadační služby Lesů České republiky, s. p.

Státní podnik Lesy České republiky, s. p. podporuje neziskové organizace. Prostřednictví „Programu nadační služby Lesů České republiky, s. p.“ nabízí finanční podporu organizacím připravujícím projekty z různých oblastí veřejného života. Mezi podporovanými projekty ze strany Lesů České republiky, s. p. patří projekty z oblasti kultury, školství, vědy a péče o mládež, stejně tak z oblasti ochrany životního prostředí a charitativní, humanitární a sociální. Do uzávěrky pro podání projektů na rok 2008 zbývá necelý měsíc.

Program nadační služby funguje od roku 2006. Za tuto dobu náš podnik finančně podpořil 65 projektů za celkem 11 750 300 korun.

Lesy České republiky, s. p. chtějí Programem nadační služby podnik prosadit v rámci trendu společenské odpovědnosti, jehož integrální součástí je dárcovství. Státní podnik si uvědomuje, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale že ovlivňuje také své okolí, a proto doplňuje své ekonomické cíle o cíle směřující ve prospěch společnosti.

Žádosti o sponzorský dar ze strany Lesů České republiky, s. p. je možné podávat do 15. května 2008. Potřebné informace najdete na našich webových stránkách – www.lesycr.cz – pod názvem Program nadační služby.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz