První singltreková stezka v ČR vybudovaná Lesy ČR se oficiálně otevírá veřejnosti

V sobotu 8. května v Lázních Libverda v Jizerských horách proběhne slavnostní otevření první sezóny Singltreku pod Smrkem. Terénní cyklisté tak získávají první okruh z plánované rozsáhlé sítě unikátních stezek, navržených světově uznávaným projektantem Daffydem Davisem. Výstavbu stezky za 4,3 miliónů korun financoval státní podnik Lesy ČR v rámci Programu 2000, který je určen k naplňování veřejných zájmů v lesích. Jde o první cyklistickou stezku tohoto typu v ČR i kontinentální Evropě, navrženou pro maximální prožitek z jízdy na kole s respektem k přírodě.

Singltrek pod Smrkem mohl vzniknout díky nadšení a partnerství mezi lesníky, místní samosprávou a neziskovým sektorem. „Je důležité, že všechny strany, které se projektu zúčastnily, jasně vyslovily své priority a možnosti. Vzniknul tak projekt, který může sloužit jako vzor pro další vhodná místa v České republice,“ říká Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů ČR v Liberci. Provoz spolu s ním zahájili Přemysl Sobotka, předseda senátu, Jan Pospíšil starosta Lázní Libverda a Tomáš Kvasnička, předseda České mountainbikové asociace (ČEMBA), organizace, která je odborným garantem celého projektu. „Od budoucí sítě singltrekových stezek ve Frýdlantském výběžku si mimo jiné slibujeme významné oživení severní části Jizerských hor cestovním ruchem,“ zdůraznil Jan Pospíšil, starosta obce Lázně Libverda, na jejímž katastru stezky začínají.

Slavnosti singltreku pořádáné během víkendu 7-9. května jako zahájení první sezóny kromě stezek nabízejí v prostředí libverského lázeňského parku bohatý cyklistický i necyklistický program. Akce je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA. Singltrek je typ jednosměrných stezek v šíři jediného jezdce. Vede svahy v mírných sklonech, vlní se mezi stromy. Respektuje tak lesní prostředí a dělá vše pro to, aby si lidé užili jízdu na kole a pobyt v lese.

V následujících dvou letech se plánuje realizace druhé etapy projektu. Ta počítá s vybudováním přibližně 40 km stezek, po dvaceti na obou stranách hranic. Projekt nazvaný Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách bude financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko. Připojí se k němu i státní polské lesy a polská samospráva.

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.