Reakce Lesů ČR na hrubě zkreslené a zavádějící informace z tiskové konference Věcí veřejných

Lesy ČR zcela jednoznačně odmítají, že by smlouva se společností LST byla jakkoli nestandardní. Dokonce není ani ojedinělá, již na sklonku roku 2008 podepsal bývalý generální ředitel Lesů ČR podobnou smlouvu s Lesy Hluboká nad Vltavou.

Lesy ČR se rovněž velmi důrazně ohrazují proti tvrzení pana poslance Novotného, že smlouva se společností LST byla uzavřena „za zhruba miliardu korun“. Skutečnost je taková, že smlouva s LST je v řádech jednotek milionů a veškerý objem prodeje štěpky v řádech desítek milionů korun.

Podobně nesmyslné je vyjádření o problematických dražbách majetku a dokonce o obvinění z pletichy při veřejné soutěži. Tato stanoviska pana poslance Novotného již nelze označit jinak než jako lživá. Z pletichy ve veřejné soutěži nebyly Lesy ČR nikdy obviněny, žádné problematické dražby neexistují!

Zarážející skutečností je, že všechny detailní informace kolem problematiky těžebních zbytků byly již v minulosti opakovaně vysvětleny, a to včetně podmínek smluvního vztahu se společností LST. Pan poslanec Novotný všechny tyto informace obdržel a všechna fakta tak nepochybně zná. Namísto věcné diskuse však proti vedení Lesů ČR v čele s generálním ředitelem Svatoplukem Sýkorou vede lživou a štvavou kampaň, ve které používá stejně účelově zkreslené a překroucené informace jako například Hnutí Duha a další kritici, kteří nejsou ochotni jakékoli argumenty Lesů ČR přijmout.

V Hradci Králové, 11. února 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.